Hopp til hovedteksten
Strand
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Tidevann

Med tidevann menes effekten på havet fra tyngdekraften fra månen og solen. Det gir seg utslag i periodisk endring i vannstand mellom flo (høyvann) og fjære (lavvann).

Tidevannet er sum av en rekke bidrag (kalt konstituenter) med ulike perioder. Den viktigste er det halvdaglige måne-tidevannet, med en periode på omtrent 12 timer og 25 minutter. Når bidragene fra måne og sol er i fase forsterkes tidevannet og vi får springflo. Når de er i motfase svekkes tidevannet og vi får nippflo. Variasjon mellom spring- og nippflo er også periodisk med en periode på omtrent en halv måned.

Når vannstanden endrer seg må det forflyttes vann. Dette gir opphav til periodisk tidevannsstrøm. Tidevannstrømmen er mange steder det dominerende bidraget til totalstrømmen. Spesielt der store vannmengder må passere trange sund kan en få hastigheter på flere meter per sekund.

I norske farvann øker forskellen mellom flo og fjære nordover fra nesten null utenfor Egersund til nærmere 3 meter i Vardø.

Sjøkartverket har et spesielt ansvar for å overvåke vannstand og kartlegge tidevannet. For mer informasjon om tidevann, inkludert tidspunkt for flo og fjære ved en rekke norske havner, se sjøkartverkets tidevannssider. Matematisk institutt ved Universitetet i Oslo har lang erfaring med modellering av tidevann, og har bl.a. en web-basert tidevannsvarslingsside.