Hopp til hovedteksten
CTD
Utskriftsvennlig versjon

Oseanografi

Ordet oseanografi kommer fra gresk og betyr beskrivelsen av havet. Oseanografi kan deles inn i flere tema, blant annet fysisk og kjemisk oseanografi. Fysisk oseanografi er studiet av de fysiske prosessene i havet, da spesielt de fysiske egenskapene til sjøvann og bevegelser av vannmassene. De parameterene som brukes i beskrivelsen av havet er hovedsakelig temperatur, saltholdighet, strøm og vannstand.

Fysisk oseanografi studeres av flere grunner:

  • De fysiske forholdene bestemmer livsbetingelsene for livet i havet, på alle nivå fra plankton til fisk og hval. Fysisk oseanografi er dermed grunnleggende for marin økologi og fiskeribiologi.
  • Havet er en viktig del av det globale klimasystem. For eksempel bidrar sirkulasjonen i Atlanterhavet (med Golfstrømmen) til  at klimaet i Norge er eksepsjonelt mildt i forhold til den nordlige beliggenheten.
  • Kunnskap om bølger, stormflo og tsunami er viktig for sikkerheten til aktivitet på havet og for befolkning i sårbare kystområder.
  • Forurensning i havet spres med havstrømmene. Oseanografisk kunnskap og modeller er viktig både ved akutte utslipp og for å kartlegge langtransport av forurensning.
  • Ikke minst er fysisk oseanografi er et fascinerende fagfelt. Faget spenner fra ekspedisjonspreget feltaktivitet og moderne elektronisk instrumentering til avansert dataanalyse, numerisk modellering og matematisk teori.