Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Norwecom.e2e

NORWECOM.E2E er en samling ulike biologiske moduler som skal beskrive livssyklus og samspill mellom nøkkel-arter i norske økosystem. Det fysiske miljøet beregnes vha en sirkulasjonsmodell.  De biologiske komponentene har et høyt detaljnivå om hver art, og det er derfor et begrenset antall arter som kan være med i hvert eksperiment. De biologiske modulene påvirker hverandre gjensidig, og modellen kan brukes til å studere utvikling i enkeltarter og økosystem i perioder på noen år.

The NORWECOM.E2E is under development to become an end to end model of the Norwegian Sea ecosystem. The model is a merger of two models, the NORWECOM model for the lower trophic levels and nutrient cycling (Aksnes et al. 1995, Skogen et al. 2007) and different individual based models developed initially for fish (Huse and Giske 1998, Strand et al. 2002, Huse et al. 2004, Huse and Ellingsen 2008) and zooplankton (Huse 2005, Samuelsen et al. 2009).


These models have now been integrated into a fully coupled model system illustrated below. The components that are presently implemented are delineated with full lines while the components that are planned implemented are indicated with broken compartment lines.

Cited literature

  • Hjøllo SS, Huse G, Skogen MD, Melle W. (2012). Modeling secondary production in the Norwegian Sea with a fully coupled physical/primary production/individual-based Calanus finmarchicus model system. Marine Biology Research 8:508-26.
  • Utne KR, Hjøllo SS, Huse G, Skogen M. (2012). Estimating consumption of Calanus finmarchicus by planktivorous fish in the Norwegian Sea using a fully coupled 3D model system. Marine Biology Research 8:527-47.
  • Aksnes DL, Ulvestad KB, Baliño BM, Berntsen J, Egge JK, Svendsen E. 1995. Ecological modelling in coastal waters: Towards predictive physical-chemical-biological simulation models. Ophelia 41:5-36.
  • Huse G. 2005. Artificial evolution of Calanus' life history strategies under different predation levels. 11:19.
  • Huse G, Ellingsen IH. 2008. Capelin migrations and climate change - a modelling analysis. Climatic Change 87:177-191.
  • Huse G, Giske J. 1998. Ecology in Mare Pentium: an individual-based spatio-temporal model for fish with adapted behaviour. Fisheries Research 37:163-178.
  • Huse G, Johansen GO, Gjøsæter H, Bogstad B. 2004. Studying spatial and trophic interactions between capelin and cod using individual-based modelling. ICES Journal of Marine Science 61:1201-1213.
  • Samuelsen A, Huse G, Hansen C. 2009. Shelf recruitment of Calanus finmarchicus off the west coast of Norway: role of physical processes and timing of diapause termination. Marine Ecology-Progress Series 386:163-180.
  • Skogen MD, Budgell WP, Rey F. 2007. Interannual variability in Nordic seas primary production. ICES Journal of Marine Science 64:889-898.
  • Strand E, Huse G, Giske J. 2002. Artificial evolution of life history and behavior. The American Naturalist 159:624-644.


 

Modeller

Modeller er per definisjon forenklede fremstillinger av naturen. Likevel kan de gi oss verdifull informasjon om fysiske, biologiske og populasjonsdynamiske prosesser i havet. Og i kombinasjon kan modeller hjelpe oss til å få innsikt og kvantifisere dynamikken i de komplekse økosystemene.

Kontaktpersoner

Morten D Skogen
917 12 689
Kjell Rong Utne
936 52 875