Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Merket torsk på Vestlandet

I forbindelse med studier av hvordan oppdrettstorsk kan påvirke vill torsk er det satt i gang et merkeprogram i Austevoll, Hordaland.

Informasjon om prosjektet og resultatene så langt: Oppdrettstorsken sprer seg

Torsken er merket med et rødt plastmerke (se bilde). Plastmerket har en kode bestående av bokstaver og tall (nummerserie).

Merket torsk Austevollprosjektet

Følgende nummerserier er benyttet på merkene til torsken i Austevoll:

OPP0701 – OPP0838
00251 – 00261
AUV1001 – AUV1240

Det gis en belønning på kr. 50,- pr. merke sammen med informasjon om lengde, hvor den er fanget (posisjon eller detaljert stedsangivelse), når den ble fanget og hvilket redskap den ble fanget på.

Merket og informasjonen sendes til:

Terje van der Meeren
Havforskningsinstituttet
Austevoll Forskningsstasjon
5392 Storebø