Hopp til hovedteksten
Torsk med merke
Foto: Espen Bierud, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Merket torsk i Trøndelag

Merket torsk i trøndelagsregionen

Merking av fisk med plastmerker festet i ryggen er en enkel og kostnadseffektiv måte å få informasjon om hvordan et stort antall ville fisk oppfører seg. Informasjon fra merkestudier kan brukes til å studere bevegelse, overlevelse, vekst, fiske og for eksempel beregne bestandsstørrelse.
 
Merking av torsk brukes nå aktivt i et stort prosjekt i Trondheimsfjorden. Torskene er merket med et gult plastmerke i fremre del av ryggen med følgende påskrift; 
Første linje: DUSØR/ REWARD! HAVFORSK. INST.
Andre linje: BOX 1870 NORDNES, N-5817 BERGEN
Bak disse linjene står det med større skrift IC + et tall.

Finnerlønn

Vi betaler finnerlønn på 100 kroner for retur av disse merkene samt så mye som mulig av informasjonen beskrevet nedenfor.
Noen fisker kan være merket med en akustisk sender som vil være operert inn i buken på fisken. Fiskene som har akustisk sender vil som regel være merket med et plastmerke i ryggen (noen fisk kan miste plastmerke). Hvis du finner en sender i buken på en fisk vil vi gjerne at den sendes inn med tilsvarende informasjon som for en merket fisk.

Har du fanget en merket torsk i trøndelagsregionen?

• Noter fangstdato, fangstposisjon (så nøyaktig som mulig) og hvilke redskap fisken ble tatt med
• Mål fiskens lengde (med hode), bestem kjønn og ta ut øresteinene på fisken
• Send merket, øresteinene og informasjon om fisken til:
 
Havforskningsinstituttet
v/ Ørjan Karlsen
Postboks 1870 Nordnes
5817 Bergen
 
Oppgi navn, adresse og kontonummer slik at vi kan utbetale finnerlønn.