Hopp til hovedteksten
Torsk
Utskriftsvennlig versjon

Merket torsk i Skagerrak og på Sørlandet

Merking av fisk med plastmerker festet i ryggen er en enkel og kostnadseffektiv måte å få informasjon om hvordan et stort antall ville fisk oppfører seg. Informasjon fra merkestudier kan brukes til å studere bevegelse, overlevelse, vekst, fiske og for eksempel beregne bestandsstørrelse.

Merking av torsk har vært brukt aktivt i flere prosjekter på Skagerrakkysten de siste årene. De fleste torskene er merket med et plastmerke i fremre del av ryggen.

Det brukes tre typer merker på Skagerrakkysten:

Gule merker
med påskriften: Flødevigen Havforsk. N-4817 His, samt dusør og merkenummer.
Røde merker
med påskriften: Flødevigen Havforsk. N-4817 His, samt dusør og merkenummer.
Grønne merker
Har påskriften: Flødevigen Havforsk. N-4817 His og merkenummer.

Finnerlønn

Vi betaler finnerlønn for gule og røde merker.

  • Gule merker: 50 kr
  • Røde merker: 500 kr

Grønne merker brukes stort sett der vi regner med å gjøre mesteparten av gjenfangsten selv. Disse er det derfor ikke dusør på.

Noen fisker kan være merket med en akustisk sender som vil være operert inn i buken på fisken. Fiskene som har akustisk sender vil som regel være merket med et plastmerke i ryggen (noen fisk kan miste plastmerke). Hvis du finner en sender i buken på en fisk vil vi gjerne at den sendes inn med tilsvarende informasjon som for en merket fisk.


Har du fått en merket torsk på Skagerrakkysten eller i Nordsjøen?

  • Noter fangstdato, fangstposisjon (så nøyaktig som mulig) og hvilke redskap fisken ble tatt med
  • Mål fiskens lengde (med hode) og ta ut øresteinene på fisken
  • Send merket, øresteinene og informasjon om fisken

til
Havforskningsinstituttet
Forskningstasjonen Flødevigen
4817 His

Oppgi navn, adresse og kontonummer slik at vi eventuelt kan utbetale finnerlønn.

Fakta om kysttorsk sør for 62°N

Latinsk navn: Gadus morhua
Gyte-, oppvekst- og beiteområde: Beiter i fjorder og kystområder. Gyter i fjord- og kystbassenger. Vokser opp i strandsonen 0–20 m dyp.
Størrelse: Sjelden over 1 m og 20 kg
Alder ved kjønnsmodning: 2–4 år
Antall egg: 0,5–5 millioner egg
Føde: Krepsdyr, skjell og fisk

Kysttorsk sør for 62ºN

Arter som er merket: