Hopp til hovedteksten
Kongekrabbe
Foto: Hjelset
Utskriftsvennlig versjon

Merket kongekrabbe

Ved å gjennomføre en systematisk og årlig merking av kongekrabbe får vi økt kunnskap om arten og dens vandringer. Vi vil blant annet få informasjon om vekstmønsteret, vandringshastigheten, og i hvilken retning den vandrer.

Det har blitt merket kongekrabbe siden 1994 i norske farvann, og det er til nå merket mer enn 25 000 individer. Den første kongekrabben i Norge ble fanget i Varanger i januar 1977, 16 år etter at den ble satt ut i Murmanskfjorden av sovjetiske forskere. Denne introduserte krabbearten har siden, sakte men sikkert, vandret langs norskekysten og etablert seg i både Varangerfjorden, Tanafjorden, Laksefjorden og Porsangerfjorden.

Havforskningsinstituttet er avhengig av din hjelp for at merkeforsøkene på kongekrabbe skal være vellykket.

Har du fått merket kongekrabbe?

  • Noter merkenummer og merkets utseende.
    Eksempelvis: blått spagetti-merke, eller gult klistre-merke.
  • Fangstdato og fangstposisjon
  • Kjønn og Skall-lengde.
    Se link til høyre om hvordan bestemme kjønn.


Alle hunnkrabber og krabber under minstemålet på 137 mm slippes ut igjen med merket på.

merket-kkrabbe350.jpg


Informasjon om merket krabbe sendes til:

Havforskningsinstituttet
v/ Ann Merete Hjelset
Postboks 6404, 9294 Tromsø
Konvolutten merkes ”Kongekrabbemerke”

Oppgi navn og adresse slik at vi kan sende en påskjønnelse som takk for at du deltar i vår kongekrabbeforskning. Du vil også motta informasjon om krabben(e) du fanget.

Disse merkene brukes på kongekrabbe

Tradisjonelle merker
De mest brukte merkene er de som vi populært kaller for Spagettimerker eller "klistremerke" (se bilde). På merkene er det notert et nummer, i noen tilfeller i forbindelse med en eller flere bokstaver. Vanligvis vises også navnet til utsenderen på Spagetti-merkene (f.eks. Havforskningsinstituttet). Vi er interesserte i å få all denne informasjonen om merket slik at vi med sikkerhet kan finne frem tilhørende registreringsdata om den aktuelle krabben. Spagetti-merkene festes på krabbens bakpart like under skallet. Merket festes her for at det ikke skal falle av under krabbens skallskifte. Dette er flerårige merker. ”Klistremerkene" er klistret til krabbens skall, og vil forsvinne ved skall skifte. Dette er typiske ettårige merker.

Krabbemerker350.jpg

Merker som er brukt i kongekrabbemerking.

Russiske forskere merker også kongekrabbe. Disse merkene kan være forskjellig fra de norske merkene. Vi ber likevel om at også disse merkene rapporteres, slik at vi kan videreføre informasjonen.

Fakta om kongekrabbe

Latinsk navn: Paralithdodes camtschaticus
Utbredelse: Langs kystområdene og til havs i det sørlige Barentshavet, på dyp fra ca. 5-400 m, avhengig av årstid
Størrelse: Blir sjelden 8 kg, skjoldlengde på 2-23 cm i norske farvann
Føde: Bunndyr og planter. Børstemark og små muslinger står øverst på listen over byttedyr.

Kongekrabbe

Arter som er merket:

Se også