Hopp til hovedteksten
Fjord
Utskriftsvennlig versjon

Kyst og fjord

Kysten og fjordene er forskjellige fra sør til nord i Norge. Variasjonene går fra de mer eller mindre lukkede fjordarmene i sør til de helt åpne delene av kysten i Finnmark hvor havet når helt inn. I tillegg til de topografiske variasjonene er det også store variasjoner i strøm og klimatiske forhold langs kysten.

Den korteste avstanden mellom sørligste og nordligste punkt langs norskekysten er den samme som avstanden fra Sørlandet til Roma. Den totale lengden av kystlinjen langs fastlandet ut og inn fjorder og langs kysten er om lag 24 000 km eller om lag halve distansen rundt ekvator. Inkluderes alle øyer er den totale kystlinjen nærmere 60 000 km.

En barriere av øyer, holmer og skjær beskytter store deler av kyst- og fjordområdene for bølger og vind fra det åpne havet. Dype store fjorder skjærer inn fra kystlinjen og har typisk en terskel ut mot havet og et dypt basseng innenfor terskelen. Den lengste fjorden i Norge er Sognefjorden, som har en lengde på ca. 200 km og største dyp på ca. 1300 m. De dypeste fjordene ellers i Norge er om lag 700 m, mens flertallet av fjordene er 300-500 m dype. En del av de store fjordene i Troms og Finnmark har ikke terskler ut mot havet (som for eksempel Porsangerfjorden) og er derfor å regne som havbukter. 

Termograftjenesten

Temperaturmålinger gjort på hurtigruteskipet Vesterålen under dets reise tur-retur Bergen - Kirkenes. Målingene blir visualisert i kart.

Observasjonsbøyer

Det er for tiden satt ut to målestasjoner i form av bøyer utenfor Rosendal i Hardangerfjorden. Disse leverer data hver time til Havforskningsinstituttet og dataene blir presentert på nettet.