Hopp til hovedteksten
Sjøtre
Sjøtre kalles også "bubble gum korall" pga formen.
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Korallar

Langs heile kysten frå Østfold til Finnmark, med unnatak av langs sørlandskysten og heilt aust i Finnmark, er det funnet korallrev som består av djupvasskorallar. Korallreva i norske farvatn er danna av steinkorallen Lophelia pertusa som har bygt opp desse reva over ein periode på opptil 9000 år. Dei siste åra er det oppdaga ei rekkje nye rev.

Område med korallrev har eit rikt dyreliv, til dømes er det velkjent at fisk ofte står i stort antal ved korallreva.

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Kart over korallrev

Havforskningsinstituttets database over korallrev inneholder over 1000 registreringer av glasskorall (også kalt steinkorall) i norske farvann. De består av opplysninger fra vitenskapelige registreringer inkludert Havforskningsinstituttets egne kartlegginger, opplysninger fra fiskere og registreringer fra oljeindustrien. Se kart over koraller.

Korallobservatoriet

Korallobservatoriet består blant annet av en observasjonsplattform med kamera som står på havbunnen. Til nå har vi mest øyeblikksbilder av livet på korallrevene, men korallobservatoriet skal ta bilder over tid og blant annet gi oss innblikk i hvilke arter som lever og liker seg på korallrevene. Vi får også informasjon om hvilke fiskearter som hyppig forekommer i og ved korallrevene.

Les mer på korallobservatoriet sine nettsider.

Gjør livet surt for døde og levende

De som vil se et korallrev vokse, må smøre seg med tålmodighet. Korallene skynder seg uhyre langsomt; de eldste revene har vokst i nærmere 9000 år med en fart på seks millimeter i året. De som vil se et korallrev minke, trenger trolig ikke vente like lenge.


les mer

Kontaktpersoner

Tina Kutti
489 42 193