Hopp til hovedteksten
Sjøtre
Sjøtre kalles også "bubble gum korall" pga formen.
Foto: Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Koraller

Langs hele kysten fra Østfold til Finnmark, med unntak av langs sørlandskysten og helt øst i Finnmark, er det funnet korallrev som består av dypvannskoraller. Korallrevene i norske farvann er dannet av steinkorallen Lophelia pertusa som har bygget opp disse revene over en periode på opptil 9000 år. De siste årene er det oppdaget en rekke nye rev.

Områder med korallrev har et rikt dyreliv, for eksempel er det velkjent at fisk ofte står i stort antall ved korallrevene.

Fakta om koraller

Her kan du finne informasjon om flere av korallene som lever i norske farvann:

Kart over korallrev

Havforskningsinstituttets database over korallrev inneholder over 1000 registreringer av glasskorall (også kalt steinkorall) i norske farvann. De består av opplysninger fra vitenskapelige registreringer inkludert Havforskningsinstituttets egne kartlegginger, opplysninger fra fiskere og registreringer fra oljeindustrien. Se kart over koraller.

Korallobservatoriet

Korallobservatoriet består blant annet av en observasjonsplattform med kamera som står på havbunnen. Til nå har vi mest øyeblikksbilder av livet på korallrevene, men korallobservatoriet skal ta bilder over tid og blant annet gi oss innblikk i hvilke arter som lever og liker seg på korallrevene. Vi får også informasjon om hvilke fiskearter som hyppig forekommer i og ved korallrevene.

Les mer på korallobservatoriet sine nettsider.

Gjør livet surt for døde og levende

De som vil se et korallrev vokse, må smøre seg med tålmodighet. Korallene skynder seg uhyre langsomt; de eldste revene har vokst i nærmere 9000 år med en fart på seks millimeter i året. De som vil se et korallrev minke, trenger trolig ikke vente like lenge.


les mer