Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Klimastatus

I 2016 var temperaturforholdene litt over normalen i Nordsjøen og sørlige Norskehavet og betydelig over normalen i nordlige Norskehavet, Barentshavet og Skagerrak (ref. perioden 1981-2010).

Klimastatus Ta 2016 ny

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon.

Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen for å kunne lage tilstandsvurderinger og dokumentere endringer i havet. Endringene kan være både naturlige og menneskeskapte som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren.

Kystklima

 • I 2016 er det fortsatt varmt i både overflatevannet og i det atlantiske dypvannet langs hele norskekysten
 • Utenfor Skrova viser de siste sju årene de samme høye temperaturene, mens det er registrert 0,2 oC avkjøling i dypvannet i Sognesjøen.
  Les mer:

Nordsjøen og Skagerrak

 • Gjennom hele 2016 var både overflatevannet i Nordsjøen og Skagerrak samt dypvannet i Skagerrak noe varmere enn normalt.
 • Innstrømningen av atlanterhavsvann til Nordsjøen gjennom første halvår av 2016 var den laveste siden 1985 og den tredje laveste for hele året.
  Les mer:

Norskehavet

 • Temperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet hadde en nedadgående trend i 2016 på både Svinøy og Gimsøysnittet; varmere enn normalt første halvdel og kaldere enn normalt siste halvdel av året
 • Hele Norskehavet var våren 2016 varmere enn normalt med unntak av området hvor atlanterhavsvann strømmer inn i det sørøstlige Norskehavet
 • Rekordhøyt varmeinnhold i Norskehavet for 2016
  Les mer

Barentshavet

 • Havtemperaturen i Barentshavet var omkring 0,8oC over langtidsmiddelet i 2016.
 • Innstrømmingen av atlanterhavsvann har vært vedvarende høy siden vinteren 2014-2015.
 • Vinteren 2015-2016 var karakterisert av høy innstrømming, mindre is en noen gang og høye temperaturer.
  Les mer

Se også