Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Klimastatus

I 2015 var temperaturforholdene litt over normalen i Norskehavet og Skagerrak. og betydelig over normalen i Barentshavet (ref. perioden 1981-2010).

Status_Ta_2015

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon.

Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen for å kunne lage tilstandsvurderinger og dokumentere endringer i havet. Endringene kan være både naturlige og menneskeskapte som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren.

Kystklima

 • I 2014 var sommertemperaturene i øvre vannlag langs Vestlandskysten 3 grader over normalen for årstiden
 • Sommeren 2014 plasserer seg blant de tre varmeste årene som er observert siden målingene startet i 1935.
  Les mer:

Nordsjøen og Skagerrak

 • Både temperaturforholdene i Nordsjøen og Skagerrak og innstrømningen av atlanterhavsvann var nær normal i 2015 med unntak av høye verdier på slutten av året.
 • I 2015 var både varmetapet gjennom vinteren og oppvarmingen gjennom sommeren nær normalt, og varmeinnholdet gjennom året forble tilnærmet konstant.
  Les mer:

Norskehavet

 • Temperaturen i det innstrømmende atlanterhavsvannet hadde en nedadgående trend i 2016 på både Svinøy og Gimsøysnittet; varmere enn normalt første halvdel og kaldere enn normalt siste halvdel av året
 • Hele Norskehavet var våren 2016 varmere enn normalt med unntak av området hvor atlanterhavsvann strømmer inn i det sørøstlige Norskehavet
 • Rekordhøyt varmeinnhold i Norskehavet for 2016
  Les mer

Barentshavet

 • Havtemperaturen i Barentshavet var omkring 0,9oC over langtidsmiddelet i 2015.
 • Sett under ett var innstrømmingen omtrent som tidligere år og havtemperaturene litt høyere.
 • Det var mindre is enn langtidsmiddelet gjennom hele året, og betydelig mindre sommeren 2015 enn sommeren før.
  Les mer

Se også