Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lenker til klimadata

Havforskningsinstituttet overvåker de norske havområdene regelmessig, og her finnes en oversikt over dataene som brukes til å vurdere klimatilstanden i havet. I tillegg til eksterne linker der data fra andre havområder kan lastes ned fra internasjonale samarbeidspartnere.

Klimadata ved Havforskningsinstituttet

Temperatur og saltholdighet målt på 8 stasjoner langs norskekysten

De faste hydrografiske kyststasjonene ble opprettet i perioden mellom 1935 og 1947. Stasjonene observeres vanligvis 1-2 ganger i måneden, med unntak av Skrova som observeres 3-4 ganger per måned.

Temperatur og saltholdighet i Flødevigen (Skagerrakkysten)

Målingene i Flødevigen ble startet i 1919, fra 2009 foretas det kontinuerlig målinger av lufttemperatur, vanntemperatur, saltholdighet og vind.

Sjømil databasen

Databasen SJØMIL gir tilgang til målinger over tid for blant annet temperatur, saltholdighet, fiskeriressurser, samt tidsserier om fiskeristatus fra Det internasjonale råd for havforskning (ICES ).

Polarbuoy i Norskehavet

En klimabøye ble plassert på stasjon M i september 2011 som måler temperatur, saltholdighet, strøm, klorofyll, oksygen, pH og CO2. Dataene overføres i sann tid via satelitt.

Eksterne kilder

IROC (ICES Report on Ocean Climate data)

Plotting og nedlasting av tidsserier med klimadata fra IROC rapporten som er laget av ICES arbeidsgruppe for oseanisk hydrografi (WGOH).

Temperatur og varmeinnhold i Nordsjøen fra BSH

Temperatur fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Sjøis i Skagerrak, Kattegat og Østersjøen fra SMHI

Sjøis i Barentshavet og Arktis fra Meteorologisk Institutt (met.no)

Sjøis i Barentshavet fra Arctic-Roos

Oppdaterte tidsserier, fra 1955 til nåtid, av globalt varme og saltinnhold i de øvre 2000 m av havet.
Tidsseriene oppdateres av NOAA National Oceanographic Data Center (NODC) og kan lastes ned.

 

norge_0_450x450.jpg