Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Klimastatus

I 2016 var temperaturforholdene litt over normalen i Nordsjøen og sørlige Norskehavet og betydelig over normalen i nordlige Norskehavet, Barentshavet og Skagerrak (ref. perioden 1981-2010).

Klimastatus Ta  2016 ny

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon.

Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen for å kunne lage tilstandsvurderinger og dokumentere endringer i havet. Endringene kan være både naturlige og menneskeskapte som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren.

Se også