Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Klimastatus

I 2017 var temperaturforholdene fortsatt over normalen i alle de norske havområdene men saltholdigheten har en sterk nedadgående trend i de sørlige områdene.

Temp_anomali2_2017

Temperaturanomali for 2017 i kjernen av atlantisk vann på de faste snittene, midlet mellom 50-200 m dyp.

Overvåkning av havet er helt essensielt for å kunne tilstandsvurdere havmiljøet, beskrive klimaendringer, og vurdere de fysiske forhold relevant for biologisk produksjon.

Lange, kvalitetssikrede dataserier er av avgjørende betydning innen overvåkningen for å kunne lage tilstandsvurderinger og dokumentere endringer i havet. Endringene kan være både naturlige og menneskeskapte som skyldes økt utslipp av klimagasser til atmosfæren.

Se også