Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Regionale endringer i havklima

Det er nå godt dokumentert av vi i tillegg til de naturlige klimavariasjonene har en global oppvarming som følge av menneskelige utslipp av drivhusgasser, dette er godt dokumentert av FNs klimapanel. Et naturlig spørsmål er hva dette betyr for våre havområder.

Vi vet at det fysiske havklima er viktig for økosystemene i havet og dermed for fiskeressursene. De naturlige variasjonene er store i våre områder og på kort sikt (mindre enn 15 år) betyr disse mer enn den mer langsomme globale oppvarmingen.  Det arbeides med klimaprediksjon på denne tidsskalaen. På lang sikt (mer enn 30 år) vil imidlertid den globale oppvarmingen dominere. 

De globale klimamodellene er store og kompliserte modeller som inkluderer atmosfære, hav og is, og bruker derfor lang tid på å regne ut resultatene. Selv med økende regnekraft har disse modellene dårlig horisontal oppløsning i våre havområder. Disse modellene er gode i de store åpne havområdene, men er dårligere i sokkelhav som Nordsjøen og Barentshavet. Videre har de globale modellene ofte problemer med sjøis, noe som slår ut i Barentshavet som er det området i Arktis med størst variabilitet i utbredelse av sjøis.

Et virkemiddel her er nedskalering, hvor vi kjører vår regionale havmodell med drivkrefter fra en global klimamodell. Vi har gjort slike nedskaleringer for Nordsjøen og på større område som dekker alle våre havområder. Figuren viser sesongvis endringen i overflatetemperatur i et slikt scenario fra perioden 1986-2000 fram til 2051-65. Dette scenarie gir en oppvarming på omtrent en grad langs kysten og betydelig mer i det østlige Barentshavet. I Norskehavet er oppvarmingen svakere og med en med en avkjøling sør for ryggen mellom Island og Skotland. Det må her minnes om at usikkerheten er stor, resultatene spriker med ulike modeller som grunnlag.

Nordic
Figuren viser sesongvis endring i overflatetemperatur i et nedskalert scenarie. Endringen er forskjellen mellom periodene 2050-2065 og 1985-2000. Sesongene er vinter (des-feb), vår (mar-mai), sommer (jun-aug) og høst (sep-nov).