Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nedskalerte klimamodeller ved Havforskningsinstituttet

Vår regionale havmodell (ROMS) blir brukt til å nedskalere globale klimamodeller for å gjøre resultatene bedre for våre havområder. Den regionale havmodellen strekker seg fra det sørlige Atlanterhavet og helt nord til Arktis, og har høyest horisontal oppløsning (10km) i de nordiske hav. Forskere ved Havforskningsinstituttet har i samarbeid med andre forskere gjort simuleringer med modellen som dekker ulike tidsperioder, både historiske kjøringer fram til dagens klima og kjøringer framover i tid basert på mulige utslippscenarier fra IPCC. Listen under viser en oversikt over kjøringene og hvilken informasjon som kan hentes ut fra disse. Kontaktpersonene kan være behjelpelige med å hente ut data for spesielt interesserte.

Modellområde AA10
Figur 1. Modellområde Atlanterhavet-Arktis AA10km. Fargene angir høy oppløsning (blå) og lav oppløsning (rød).

Basert på disse simuleringene kan man hente ut tidsserier og romlig felt av temperatur, saltholdighet, strømhastigheter i alle dyp, samt sjøis konsentrasjon og tykkelse. Disse variablene gir igjen mulighet til å beregne volum- og varmetransport gjennom ulike snitt, utbredelse av Atlantisk vann, vertikalstruktur/lagdeling m.m.

Overflatetemperatur NorESM ROMS
Figur 2. Overflatetemperatur fra NorESM (venstre) og ROMS (høyre) (1958-2007). Resultatene er hentet fra den globale jordsystemmodellen NorESM og den regionale modellen ROMS.

Overflatetemperatur Barentshavet 2010-2019
Figur 3. Overflatetemperatur i Barentshavet i mars (venstre), september (høyre) i 2010-2019 (øverst) og 2060-69 (nederst). Resultatene er hentet fra nedskaleringen av NorESM RCP4.5 med ROMS.