Hopp til hovedteksten
Havis
Foto: Bjørnar Isaksen
Utskriftsvennlig versjon

Drivhuseffekten

Allerede i 1895 presenterte den verdenskjente svenske fysikeren og kjemikeren Svante Arrhenius (Nobelprisvinner i kjemi i 1903) beregninger som viste hvordan jordens temperatur vil øke etter hvert som bruken av fossilt brensel øker CO2-innholdet i jordens atmosfære. Han beregnet at en dobling av CO2-innholdet ville gi en global temperaturøkning på omtrent 5 °C.

Prinsippet for disse beregningene er enkle. Solen sender kortbølget stråling mot jorden, strålingen varmer opp jordoverflaten som da sender langbølget varmestråling tilbake til verdensrommet. Men en del av denne langbølgede strålingen blir absorbert av atmosfæren og sendt tilbake til jordoverflaten. Dette bidrar til en oppvarming av jordoverflaten og gjør at middeltemperaturen på jordoverflaten er ca. 15 °C. Uten drivhuseffekten ville temperaturen på jorden vært -18 °C. Det er flere av atmosfærens komponenter som forårsaker denne absorpsjonen, blant andre vanndamp (H2O), metan (CH4), lystgass (N2O), ozon (O3) og karbondioksid (CO2). Dette kalles drivhuseffekten fordi den virker på lignende måte som glasstaket i et drivhus.

Svante Arrhenius’ enkle beregninger viste en temperaturøkning på 5 °C ved en dobling av atmosfærens CO2-innhold. I dag er det utviklet avanserte klimamodeller som kjøres på verdens største datamaskiner. De ulike modellene viser noe forskjellige resultater for ulike prosesser, men gjennomsnittet av dem viser en økning på 2-4 °C i den globale gjennomsnittstemperaturen som følge av en dobling av innholdet av CO2 i atmosfæren, altså et resultat som er forbausende likt Arrhenius’ enkle beregninger. Det er altså svært mye som tyder på at jorden vil oppvarmes betydelig som følge av økt CO2-innhold. Etter at forbruket av fossilt brensel for alvor kom i gang etter den industrielle revolusjonen, har andelen av CO2 i atmosfæren økt fra 280 til 390 ppm (parts per million), en økning på om lag 39 %. Globaltemperaturen har i samme periode økt med 0,8 °C. Med dagens forbruk av fossilt brensel vil vi nå en dobling av CO2-innholdet ut i annen halvdel av dette århundret. FNs klimapanel, som består av flere tusen av verdens ledende klimaforskere, er heller ikke i tvil om at vi er inne i en menneskeskapt klimaendring med økende globaltemperatur og økende forekomst av ekstremvær over hele kloden. Usikkerheten er imidlertid større når det gjelder hvilke regionale følger en global temperaturøkning vil få.