Hopp til hovedteksten
Bølge. Foto: Stockhausen
Foto: Stockhausen
Utskriftsvennlig versjon

Økosystem Norskehavet

Havområdet mellom Norge, Island, Grønland og Svalbard kalles gjerne De nordiske hav.

Dette store området på ca. 2,6 mill. km2 kan deles inn i Grønlandshavet, Islandshavet og Norskehavet. Grensene følger til dels undersjøiske fjellrygger.

Norskehavet er på mer enn 1,1 millioner km 2 og domineres av to dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 meter.

Sammenlignet med for eksempel Nordsjøen er befolkningstettheten i områdene som grenser til Norskehavet, svært lav. Som en følge av dette er effektene av menneskelige aktiviteter knyttet til befolkningskonsentrasjoner, små og lokale, og overgjødsling er i all hovedsak ikke et problem. De største menneskelige påvirkningene på økosystemet i Norskehavet er nok derfor gjennom fiskeriene og aktiviteter tilknyttet olje- og gassutvinning. Petroleumsvirksomheten er stor på sokkelen utenfor Midt- og Nord-Norge.


Fakta om Norskehavet

Ett av De nordiske hav, som også omfatter Grønlandshavet og Islandshavet
Størrelse: Mer enn 1,1 millioner km2
Dyp: Gjennomsnittlig 1600 m. To dyphavsbasseng med dybder på mellom 3000 og 4000 m
Næringskjede: Enkel, men med  høy produksjon
Viktige fiskerier: Makrell og norsk vårgytende sild

Spesielle forhold:

  • Mottar ca. 8 millioner tonn varmt og salt vann i sekundet fra Atlanterhavet - 8 ganger summen av alle elver i verden. Det innstrømmende vannet avgir varme til atmosfæren - avgjørende for det milde klimaet i Nord-Europa 
  • De store dybdeforskjellene gir en variert bunnfauna som blant annet omfatter store korallrev