Hopp til hovedteksten
reketokt_imr.jpg
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak

En faggruppe bestående av blant andre Klif og Havforskningsinstituttet har utarbeidet forslag til utredningsprogram for Nordsjøen og Skagerrak. Programmene skal vise konsekvensene av menneskelig aktivitet i havområdet.  

Klif (Klima- og forurensningsdirektoratet) leder faggruppen. Programforslaget er et ledd i arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen for området.

Det blir fem utredninger som skal vurdere miljøkonsekvensene av skipstrafikk, petroleum, fiskeri, havvind og land og kystbasert aktivitet. Klimaendringer, havforsuring, og annen ytre påvirkning vil også bli utredet.  

Høringsfristen for uttalelser og kommentarer til programforslagene er 3. januar 2011.

Mer informasjon samt link til saksdokumenter og adresser ligger i boksen til høyre på siden.

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri