Hopp til hovedteksten
naeringskjede_200px.gif
Utskriftsvennlig versjon

Bunnorganismer

www.imr.no/coral

 

Svampsamfunn

 Bildet viser en traktsvamp (trigosia infundibuliformis). Foto: Jan de Lange

Andre benthosorganismer

Bildet viser en kiselalge fra slekten Chaetoceros. Kjennetegnet for kiselalger er at de har ett glassaktig skall av kiselsyre. Skallet er delt i to, omtrent som en eske med lokk. Kiselalger kan ikke svømme, men enkeltceller kan ofte henge sammen og danne kjeder.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Tokt

Hvert år gjennomføres en rekke tokt for å overvåke og kartlegge

  • miljøtilstanden i havet
  • utviklingstendensene i ulike fiskebestander

Noen av toktene har egne sider og toktdagbøker.