Hopp til hovedteksten
Isfjell. Foto: Kjartan Mæstad
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Økosystem Sørishavet

Polarfronten gjør Sørishavet til et lukket økosystem.

Sørishavet består av dype bassenger som er skilt fra hverandre av tre store undersjøiske fjellrygger:

  • Macquarie Ridge sør for New Zealand og Tasmania
  • Kerguelen–Gaussberg Ridge rundt 80°E
  • Scotia Ridge som strekker seg fra den sørlige Patagonia-sokkelen i en bue østover til Sør-Shetlandsøyene og den antarktiske halvøya.

Antarctic Circumpolar Current (ACC) er en strøm som fører 90-140 Sverdrup (Sv) polare vannmasser fra vest til øst gjennom Drake-passasjen. 1 Sv = 1 million m3/s og tilsvarer transporten av vann i alle verdens elver til sammen.  ACC fungerer blant annet som et gigantisk transportbånd for krill.

Sørishavet omringer Antarktis-kontinentet og er klart avgrenset fra omliggende havområder av Polarfronten. Fronten dannes der det kalde antarktiske vannet møter varmere vannmasser mot nord.

Polarfronten fungerer som en effektiv biologisk barriere. Derfor er Sørishavet et relativt lukket økosystem.

Sørishavet kan deles inn i tre økologiske soner:

  • en ytre, isfri sone mellom polarfronten og den nordre grensen for pakkisen på vinterstid
  • en midtre sone mellom grensene for pakkis om vinter/vår og sommer/høst
  • en indre sone med permanent is rundt det antarktiske kontinentet

Den mest produktive sonen er den midtre sonen. Det er her den viktige krillen holder seg. I den relativt enkle næringskjeden i Sørishavet er krillen en nøkkelart og den viktigste føden for mange andre dyr som fisk, blekksprut, pingvin, sel og hval. 

Isutbredelse

Få daglige oppdateringer på isutbredelsen på "The cryosphere today".

Tokt til Antarktis

I forbindelse med Polaråret var "G.O. Sars" på tokt i Antarktis. Les mer om dette toktet.