Hopp til hovedteksten
Korall kollasje
Utskriftsvennlig versjon

Koraller

Langs hele kysten fra Østfold til Finnmark, med unntak av langs sørlandskysten og helt øst i Finnmark, er det funnet korallrev som består av dypvannskoraller. Korallrevene i norske farvann er dannet av steinkorallen Lophelia pertusa som har bygget opp disse revene over en periode på opp til 9000 år. De siste årene er det oppdaget en rekke nye rev.

Områder med korallrev har et rikt dyreliv, for eksempel er det velkjent at fisk ofte står i stort antall ved korallrevene.

Kart over korallrev

Havforskningsinstituttets database over korallrev inneholder over 1000 registreringer av glasskorall (også kalt steinkorall) i norske farvann. Dataene er samlet inn over en 12-årsperiode. De består av opplysninger fra vitenskapelige registreringer inkludert Havforskningsinstituttets egne kartlegginger, opplysninger fra fiskere og registreringer fra oljeindustrien. Interaktivt kart.

Kart over korallrev i Norge

Korallobservatoriet

Korallobservatoriet består blant annet av en observasjonsplattform med kamera som står på havbunnen. Til nå har vi mest øyeblikksbilder av livet på korallrevene, men korallobservatoriet skal ta bilder over tid og blant annet gi oss innblikk i hvilke arter som lever og liker seg på korallrevene. Vi får også informasjon om hvilke fiskearter som hyppig forekommer i og ved korallrevene.

Les mer på korallobservatoriet sine nettsider.

Kontaktpersoner

Jan Helge Fosså
924 25 513