Hopp til hovedteksten
seismikk2a.jpg
Seismikkskipet "Geo Pacific" sett fra forskningsfartøyet "Håkon Mosby" utenfor Vesterålen sommeren 2009.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Fakta om seismikk

Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Voksen og halvvoksen fisk kan svømme bort fra lydkilden. Larver og yngel har ikke samme evne. For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk i konsentrerte gytevandringsruter. 

Seismikk