Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Litteraturliste

Oversikt over norske forsknings- og utredningsprosjekter innen “seismikk-fisk-området” i tida 1972-2010 med dokumentering
(kronologisk oppsett).

  

A:    NTNF[1]/SINTEF-prosjekt: ”Tilbakekoplet styring av fisk”
 
[1]  Dalen, J. og Torsen, H.O. 1973. Stimulering av sildestimer. Eksperimenter i Hopavågen. Rapport for NTNF, nr. 73-19-T. Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTH, Trondheim. 82 s.
 
[2]  Dalen, J. 1973. Stimulering av sildestimer. Eksperimenter i Hopavågen og Imsterfjorden/ Verrafjorden 1973. Rapport for NTNF, 73-143-T. Institutt for Teknisk Kybernetikk, NTH, Trondheim. 36 s.
 
 
B:    NFR/Robertson Radio Elektro-/SINTEF-prosjekt 480539: “Styring av kolmule”
 
[3]  Dalen, J. 1973. Styring av kolmule. Feltforsøk i Nordsjøen. SINTEF Arbeidsnotat nr. 73-116-K., SINTEF, avd. 48. Trondheim. 22 s.
 
 
C:    FKD/OED/Saga-HI-prosjekt 1802.21: “Effektar på fisk frå seismiske undersøkjingar”
 
[4]   Dalen, J. og Raknes, A. 1985. Skremmeeffektar på fisk frå 3-dimensjonale seismiske
        undersøkjingar. Havforskningsinstituttet rapport nr. FO 8504. Bergen. 22 s.
 
[5]   Knutsen, G.M. og Dalen, J. 1985. Skadeeffekter på egg, larver og yngel fra seismiske
        undersøkelser. Havforskningsinstituttet rapport nr. FO 8505. Bergen. 26 s.
 
[6]  Dalen, J. and Knutsen, G.M. 1986. Scaring effects on fish and harmful effects on eggs,
        larvae and fry. P. 93-102 in MERKLINGER. H.M. ed. Progress in Underwater
        Acoustics, Proc. 12th Int. Congr. Acoust., Ass. Symp. Underwater Acoust., 1986,
        Halifax, Canada.
 
 
 
D:    NFFR[2]/FKD/GECO-PRAKLA/UiB-HI-prosjekt 1701-701.353: “Effektar av luftkanonskyting på egg, larvar og yngel”
 
[7]   Booman, C., Leivestad, H., and Dalen, J. 1992. Effects of Air-gun Discharges on the
        Early Life Stages of Marine Fish. Scand. Oil and Gas Mag., Vol. 20, no 1/2, 1992.
 
[8]   Booman, C., Dalen, J. Leivestad, H., Levsen, A., Meeren, T. v.d. og Toklum, K. 1996.
        Effekter av luftkanonskyting på egg, larver og yngel. Undersøkelser ved Havforsknings-
        instituttet og Zoologisk Laboratorium, UiB. Fisken og Havet nr. 3 - 1996. (ISSN 0071-
        5638). Bergen. 83 s.
 
[9]   Eknes, E. 1993. Lydtrykk i vann ved skyting med luftkanoner på fiskeegg, larver og
        yngel. NUTEC rapport nr. 38/92, Bergen. (ISBN 82-7280-280-5). 55 s.
 
[10] Dalen, J. 1993. Effektar av luftkanonskyting på egg, larvar og yngel. Sluttrapport NFFR
prosjekt nr. 1701-701.353. Havforskningsinstituttet, rapp. SMM nr. 10 - 1993, Bergen: 17 s.
 
 
E:    NFFR/FKD/SINTEF-HI-prosjekt 1701-701.354: “Effektar av luftkanonseismikk på larvar og yngel til havs”
 
[11] Berg, T. 1993. Program for simulering av luftkanon. SINTEF DELAB rapport nr.
        STF40 A93034. Trondheim. (ISBN 82-595-7587-6). 79 s.
 
[12] Holmstrøm, S. 1993. “Effekter av luftkanonseismikk på larver og yngel til havs -
        modellering og simulering”. SINTEF rapport STF48 A93007. Trondheim. 70 s.
 
[13] Dalen, J. 1993. Effektar av luftkanonseismikk på larvar og yngel til havs. Sluttrapport
       NFFR prosjekt nr. 1701-701.354. Havforskningsinstituttet, rapp. SMM nr. 9 - 1993,
       Bergen: 15 s.
 
 
F:    NFFR/FKD/GECO-PRAKLA-HI-prosjekt 1701-701.355: “Effekter av luftkanonskyting på fiskeatferd og fangsttilgjengelighet”
 
[14] Løkkeborg, S. 1991. Effect of a geophysical survey on catching success in longline
        fishing. ICES C.M. 1991/B:40. 9 s.
 
[15] Engås, A., L¢kkeborg, S., Ona, E. og Soldal, A.V. 1992. Seismikkskyting skræmer fisk.
        Havforskningsnytt nr. 2 - 1992. Bergen.
 
[16] Soldal, A.V. 1992. Påvirkes trål- og linefangster av seismisk skyting? Fiskets Gang, 11:
        21-22. Bergen.
 
[17] Soldal, A.V. og L¢kkeborg, S. 1993. Seismisk aktivitet og fiskefangster. Analyse av
        innsamlede fangstdata. Fisken og Havet nr. 4 - 1993, (ISSN 0071-5638). Bergen. 44 s.
 
[18] L¢kkeborg, S., og Soldal, A.V. 1993. The influence of seismic exploration with airguns
        on cod (Gadus morhua) behaviour and catch rates. ICES Mar. Sci. Symp.,196: 62-67.
 
[19] Engås, A., L¢kkeborg, S., Ona, E. og Soldal, A.V. 1993. Effekter av seismisk skyting på
        fangst og fangsttilgjengelighet av torsk og hyse. Fisken og Havet nr. 3 - 1993, (ISSN
        0071-5638). Bergen. 111 s.
 
[20] Engås, A., L¢kkeborg, S., Ona, E. and Soldal, A.V. 1993. Effects of seismic shooting on
        catch and catch-availability of cod and haddock. Fisken og Havet nr. 9 - 1993, (ISSN
        0071-5638). Bergen. 117 s.
 
[21] Engås, A. 1993. Effekter av seismisk luftkanonskyting på fiskeatferd og fangst-tilgjengelighet. Sluttrapport NFFR prosjekt nr. 1701-701.355. Havforskningsinstituttet,
       Bergen: 16 s.
 
[22] Engås, A., L¢kkeborg, S., Ona, E. og Soldal, A.V. 1994. Seismikk reduserer fangsten av
       torsk og hyse. Havforskningsnytt nr. 9 - 1994. Bergen.
 
[23] Engås, A, L¢kkeborg, S., Ona, E. og Soldal, A.V. 1996. Effects of seismic shooting on
       local abundance and catch rates of cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus
       aeglefinus). Can. J. Fish. Aquat. Sci. 59: 2238-2249.
 
 
G:   NFFR/FKD-HI-prosjekt 1701-701. 356: “Effekter av undervannssprengning på fisk”
 
[24] Larsen, T., Johnsen, H.K., Lund, F.R. og Myklebust, E.A. 1990. Skader på oppdrettsfisk
       etter sprengningene i Altafjorden. Norsk Fiskeoppdrett, 7: 18-19.
 
[25] Larsen, T., Johnsen, H.K., Valheim, M., Olsen, R.E., Lund, F.R., Kjellsby, E. og Olsen, S. 1992. Effekter av undervannssprengning på fisk. FDH-rapport 1992-2. Alta.
 
[26] Kjellsby, E. 1993. Akustisk eksponering av fisk ved undervannssprengning. FFI-rapport
       93/2004, Horten. 60 s.
 
[27] Larsen T., Kjellsby E. og Olsen S. 1993. Effekter av undervannsprengninger på fisk.
       Sluttrapport fra NFFR-prosjekt 1701-701, Havforskningsinstituttet, Bergen.
 
 
H:    NFFR/SINTEF-prosjekt 1701-363. 0105: “Seismiske forsøk i våg”
 
[28] Holand, B., Walsø, Ø. og Berg, T. 1993. Seismiske eksperimenter i våg. SINTEF
        rapport STF23 A93005, Trondheim. 44 s.
 
 
I:     Tilknyttet konsulentoppdrag for Arthur D. Little, Inc., Cambridge, MA, USA.
        «North East Caspian Sea Environmental Studies, Kazakstan». Advicing in
        environmental effects from seismic activies on marine life. 1993-94
 
[29] Dalen, J. 1994. Impact of Seismic Impulsive Energy on Marine Organisms. Proc.
        Workshop on Offshore Oil Explorations and Fisheries Interactions, p. 60-75.
        Swakopmund, Namibia.
 
 
J:    OLF/FKD/PGS-HI-prosjekt 920118: “Effekter på tobis fra seismiske aktiviteter”
 
[30] Hassel, A., Knutsen, T., Dalen, J., Løkkeborg, S., Skaar, K., Østensen, Ø., Haugland,
E.K., Fonn, M., Høines, Å. and Misund, O.A. 2003. Reaction of sandeel to seismic shooting: A field experiment and fishery statistics study. Fisken og Havet, nr. 4 - 2003. 63
s.
[31] Hassel, A., Knutsen, T., Dalen, J., Skaar, K., Løkkeborg, S., Misund, O.A., Østensen, Ø.,
Fonn, M., and Haugland, E.K. 2004. Influence of seismic shooting on the lesser sandeel (Ammodytes marinus). ICES J. Mar. Sci. 61: 1165-1173.
 
 
K:    Dokumentasjon tilknyttet HIs forvaltningsrådgivning
 
[32] Sætre, R. og Ona, E. 1996. Seismiske undersøkelser og skader på fiskeegg og -larver. En
        vurdering av mulige effekter på bestandsnivå. Fisken og Havet nr. 8 - 1996. (ISSN 0071-
        5638). Bergen. 25 s.
 
[33] Dalen, J. Ona, E., Soldal, A. V. og Sætre, R. 1996. Seismiske undersøkelser til havs: En
        vurdering av konsekvenser for fisk og fiskerier. Fisken og Havet nr. 9 - 1996. (ISSN
        0071-5638). Bergen. 26 s.
 
[34] Dalen, J. 1997. Seismisk skyting - større trugsmål mot fisket enn mot fisken.  
        Havforskningsnytt nr. 16 - 1992. Bergen.
 
[35] Dalen, J., Dragsund, E., Næss, A. og Sand, O. 2007. Effekter av seismiske undersøkelser på fisk, fiskefangster og sjøpattedyr. Rapport til Samarbeidsgruppe Fiskerinæring og
        Oljeindustri. Report no.: 2006-1921, Rev.: 02. Det Norske Veritas AS, 06.02.07. Høvik.
        29 s.
 
[36] Dalen, J., Dragsund, E., Næss, A. and Sand, O. 2007. Effects of seismic surveys on fish, fish            catches and sea mammals. Report for the Cooperation group – Fishery Industry and
        Petroleum Industry. Report no.: 2007-0512. Det Norske Veritas AS, 24.04.07. Høvik. 29 s.
 
[37] Løkkeborg, S. 2009. Kunnskap om skremming og skade, videre forskningsplaner. Presentasjon OLFs “Fisk og seismikk seminar”, Stavanger, 05.03.09.
 
[38]Dalen, J., Hovem, J.M., Karlsen, H.E., Kvadsheim, P.H., Løkkeborg, S., Mjelde, R., Pedersen, A. og Skiftesvik, A.B. 2008. Kunnskapsstatus og forskningsbehov med hensyn til skremmeeffekter og skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og sjøpattedyr. (Engelsk sammendrag og figurtekster). Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens Forurensningstilsyn fra spesielt nedsatt forskergruppe. Bergen, 19. desember 2008. 69 s.
[39]Dalen, J. 2009. Scaring effects in fish by offshore seismic explorations. Contr. International workshop on “Methods and technologies for studies of fish behavior”, OGP JIP E&P Sound and Marine Life. The International Association of Oil and Gas Producers, Stavanger 19-20.04.09.
 
[40]Dalen, J. 2009. Acoustic mapping of pelagic fish distribution and density in relation to a seismic exploration area off the Norwegian west coast.Contr. International workshop on “Methods and technologies for studies of fish behavior”, OGP JIP E&P Sound and Marine Life. The International Association of Oil and Gas Producers, Stavanger 19-20.04.09.
 
[41]Løkkeborg, S. 2009. Effects of seismic air gun sound on commercial catch rates. Contr. International workshop on “Methods and technologies for studies of fish behavior”, OGP JIP E&P Sound and Marine Life. The International Association of Oil and Gas Producers, Stavanger 19-20.04.09.
 
42]Løkkeborg, S. 2009. Effects of seismic shooting on longline and gillnet fisheries. Contr. International workshop on “Methods and technologies for studies of fish behavior”, OGP JIP E&P Sound and Marine Life. The International Association of Oil and Gas Producers, Stavanger 19-20.04.09.
 
 
L: Dokumentasjon tilknyttet ODs seismiske undersøkelser i Loften-Vesterålen.
 
[43] Vold, A., Løkkeborg, S., Tenningen, M. og Saltskår, J. Analyse av innsamlede fangstdata for å studere effekter av seismiske undersøkelser på fiskeriene i Lofoten og Vesterålen sommeren 2008. Fisken og Havet, nr. 5-2009. 47 s.
 

M: ANNET

[44] Dalen, J. og Knutsen, G. M. Scaring effects in fish and harmful effects on eggs, larvae and fry by offshore seismic explorations. Fra Progress in underwater acoustics, Plenum Publishing Corp, 1987

[45] Dalen J. og Raknes A. Skremmeeffektar fisk frå 3-dimensjonale seismiske undersøkjingar, Rapport frå Havforskingsinstituttet FO 8504, 1985

 

 

Institusjoner:
 
FKD:                      Fiskeri- og kystdepartementet (daværende Fiskeridepartementet - direkte finansiering til HI).
GECO-PRAKLA:                  WesternGeco (idag - Geco Geophysical Company Inc.).
HI:                         Havforskningsinstituttet.
NTNF:                   Norges teknisk naturvitenskapelige forskningsråd.
NFFR:                    Norges fiskeriforskningsråd.
OED:                     Olje- og energidepartementet (daværende Nærings- og energidepartementet).
OLF:                      Oljeindustriens Landsforening.
PGS:                      Petroleum Geophysical Services AS.
Saga:                      Saga Petroleum AS
SINTEF:                SINTEF
UiB:                       Universitetet i Bergen.
 


[1]           Institusjonsnavnene avspeiler hvem som har finansiert prosjektene (eks. XX1/XX2) og ved hvilken institusjon de ble utført (eks. -HI).
[2]           Prosjektene 1701-701.353-356 og 1701-363.0105 ble organisatorisk finansiert gjennom NFFR med delfinansiering fra Oljeindustriens Landsforening, Nærings- og energidepartementet, Olje-direktoratet, Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet. Videre ble det gitt direkte delfinansiering til prosjektene 1701-701.353 og 1701-701.355 fra GECO-PRAKLA og til 1701-701.354 fra SINTEF.
 

Fakta om seismikk

Seismiske undersøkelser til havs bruker et luftkanonfelt med mange luftkanoner til å sende lavfrekvente lydbølger nedover i havbunnen for å lete etter forekomster av olje og gass. Voksen og halvvoksen fisk kan svømme bort fra lydkilden. Larver og yngel har ikke samme evne. For å være føre var, tilrår Havforskningsinstituttet at det ikke skal foregå seismisk aktivitet i områder med gytende fisk eller med fisk i konsentrerte gytevandringsruter. 

Seismikk