Hopp til hovedteksten
fordefjorden_560.jpg
Utsikt vestover Førdefjorden, der Nordic Mining ønskjer å deponera gruveavfall. Aktiviteten vil medføra omfattande inngrep i fjordøkosystemet, heiter det i høyringsuttalen frå Havforskingsinstituttet. 
Foto: Jan Helge Fosså
Utskriftsvennlig versjon

Førdefjorden

Data frå Førdefjorden viser at det er god vassutveksling i heile fjordsystemet. Det betyr at det er stort spreiingspotensiale for finpartikla støv dersom det vert opna for dumping av gruveavfall i fjorden. Redalsvika er det viktigaste gytefeltet i den midtre og ytre delen av fjorden. Redalsvika ligg kloss opp til Engebøfjellet, og støv og vassig frå verksemda kan koma til å påverka gytinga til den sårbare kysttorsken i området.    
 

I mars 2010 gjennomførte Havforskingsinstituttet tokt i Førdefjorden i Sogn og Fjordane. Det vart teke prøvar frå vassøyla og leita etter egg frå kysttorsk for å få verifisert  dei viktigaste gytefelta i fjorden. Det er skrive fire notat i samband med dette og seinare tokt i Førdefjorden.

Fakta om gruveavfall

Norge er et av få land i verden som fortsatt tillater dumping av gruveavfall i sjøen. Dumping av millioner av tonn med sand og finmasser fører til utradering av økosystemet ved bunnen i det umiddelbare nærområdet. Finpartiklet avfall kan spres med strømmen og påvirke et mye større område. Noen av kjemikaliene som slippes ut med gruveavfallet er til dels svært giftige. Kjemikaliene brukes både i utvinningsprosessen og i et forsøk på å binde mest mulig av finpartiklene slik at spredningen i fjorden begrenses. I tillegg kan fjordsystemene belastes med tungmetaller som finnes i det oppmalte berget som går ut i sjøen. Erfaringer viser at det er vanskelig å begrense området som påvirkes av gruvedumping. Dette forhindrer ikke at stadig flere gruver kysten rundt søker om å få bruke fjordene som avfallsplass.