Hopp til hovedteksten
3 år gammel tobis.
Utskriftsvennlig versjon

Hvordan påvirkes tobis av seismikk?

Forskere ved Havforskningsinstituttet har gjort forsøk for å finne ut om seismiske undersøkelser påvirker fiskearten tobis. Tobis er en art som graver seg ned om natta og står høyt i vannsøyla om dagen. Forsøkene gikk ut på å lukke tobis inne i store bur for å sjekke om seismikk påvirker denne døgnrytmen eller på annen måte skader fisken.

Forskere ved Havforskningsinstituttet har gjort forsøk for å finne ut om seismiske undersøkelser påvirker fiskearten tobis. Tobis er en art som graver seg ned om natta og står høyt i vannsøyla om dagen. Forsøkene gikk ut på å lukke tobis inne i store bur for å sjekke om seismikk påvirker denne døgnrytmen eller på annen måte skader fisken.

Prinsippet for eksperimentet er slik at forsøksområdet deles i to, der én del utsettes for seismisk aktivitet mens den andre fungerer som kontrollområde. Det ene delområdet utsettes så for seismisk skyting med luftkanoner, og atferdsobservasjoner gjøres i begge områdene før, under og etter skytingen. I tillegg tas det prøver av fisken for å sjekke eventuelle skader og dødelighet.

tobisbur2.gif

Burene som brukes i forsøket, har en grunnflate på 4 x 4 m, er 3 m høye og har vindu av plast for observasjon med undervannskamera.

Både i burforsøkene og i et senere fullskala feltforsøk skal man forsøke å svare på en del spørsmål vedrørende effekten av seismiske undersøkelser på tobis. Effektene ordnes etter alvorlighetsgrad.

  1. Dødelighet / skade
  2. Atferd som medfører skade
  3. Atferd som medfører nedsatt tilgjengelighet over tid (påvirkning av gyting/gytevandring etc.).
  4. Atferd som medfører nedsatt tilgjengelighet (fangbarhet eller unnvikelse)

Seismikk brukes i dag ikke bare til å lete etter olje og gass, men også til å sjekke hvor store mengder som finnes igjen i allerede aktive brønner. Aktiviteten foregår i havområder med betydelig fiskeriaktivitet, noe som de siste årene har skapt økende interessekonflikter mellom den norske tobisflåten og seismisk oljevirksomhet i Nordsjøen.
Prosjektet er utformet i samarbeid mellom Havforskningsinstituttet, Oljeindustriens landsforening, Fiskeridirektoratet og Sør-Norges Trålerlag.

Fakta om tobis

Latinsk navn: (Ammodytes marinus)
Andre norske navn: Havsil
Familie: Ammodytidae
Gyteområde: Vikingbanken til danskekysten, Dogger, Storbritannia og ved Shetland
Leveområde: Som for gyteområde
Føde: Små planktoniske krepsdyr (raudåte), fiskeegg og -yngel
Levetid: Blir sjelden over 10 år
Maks størrelse: 24 cm og 0,1 kg
Særtrekk: Gjemmer seg ved å bore seg ned i sandbunnen
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde