Hopp til hovedteksten
Sverdfisk
Utskriftsvennlig versjon

Sverdfisk i norske farvann

Fra private tips og fra mediene har Havforskningsinstituttet registrert 23 eksemplarer av sverdfisk siden 1967. Siden begynnelsen av 1990-tallet har besøkene blitt hyppigere.

Sverdfisken nøyer seg ikke med de sørligste og varmeste delene av Norskekysten. Halvdelen av observasjonene er gjort nord for polarsirkelen. Sensommeren og høsten 2006 var helt spesiell, da ble sverdfisk fanget fire ganger på ulike steder langs kysten.

Hvorfor våre breddegrader er blitt mer attraktiv for sverdfisken vet vi ikke sikkert. Det er nærliggende å spekulere i en kombinasjon av mat og klima. Selv om sjøtemperaturen svinger mye fra år til år, er den langsiktige trenden at norske havområder er blitt stadig varmere siden begynnelsen på 1980-tallet.

Det er verdt å legge merke til at det er hovedsakelig sverdfisk av noenlunde samme størrelse (20-30 kg) som er blitt observert eller fanget i norske farvann. Det kan tenkes at sverdfisken vandrer til nordligere beiteområder etter at de er blitt kjønnsmodne for første gang. Da er de sannsynligvis blitt store og erfarne nok til å utføre en beitevandring på mer enn 10 000 km fra varme tropiske områder helt nord, til våre produktive tempererte og arktiske havområder.
 
Har du fått en sverdfisk?
Eller vet du om noen som har? Da kan kan du hjelpe oss å finne ut mer om sverdfisken og dens vandringer langs norskekysten.

Vi er takknemlig for alle tips og henvendelser. Har du selve fisken, eller deler av den (hodet og mageinnhold) ønsker vi å få den tilsendt sammen med opplysninger om
- hvor den er fanget
- når, og med hvilket redskap

Kontakt oss direkte på telefon:
Forsker Svein Sundby, tlf 55 23 84 68
Forsker Leif Nøttestad, tlf 55 23 68 09
 
 

Fakta om sverdfisk

Latinsk navn: Xiphias gladius                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Familie: Sverdfiskfamilien; Xiphiidae
Maks størrelse: 5 meter og 450 kilo
Levetid: Minimum 9 år
Leveområde: Hovedsakelig tropiske og varme farvann. Sporadisk på våre kanter, men økende i antall siste år.
Hovedgyteområde: I varme tropiske og subtropiske områder
Gytetidspunkt: Gjennom hele året, men mest om vinteren og våren
Føde: Bunnfisk, dyphavsfisk og pelagisk fisk som sild og makrell
Særtrekk: Overkjeven, "sverdet", kan bli opptil en halv meter og utgjøre en tredjedel av kroppslengden