Hopp til hovedteksten
Sverdfisk_stim350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Sverdfisk

Sverdfisk er en av de fiskene som vandrer mest i løpet av et år. Den kan gå helt fra Sør Afrika til Norge i løpet av en sesong.

Atlantisk sverdfisk er en art som har sitt kjerneområde i tempererte og tropiske områder av Atlanterhavet, men som år om annet er blitt fanget helt nord til kysten av Finnmark.

Sverdfisken gyter i varme tropiske og sub-tropiske områder gjennom hele året, men mest gytemoden fisk er registrert om vinteren og våren.

Ung sverdfisk vokser ekstremt raskt og kan oppnå en vekt på om lag 30 kg allerede etter 3 år, og blir kjønnsmoden mellom 3-6 år gammel.

Den største fangede atlantiske sverdfisken hadde en vekt på svimlende 530 kg, og arten er absolutt blant de raskeste predatorene i Atlanterhavet. De jakter vanligvis alene eller i mindre grupper, og spiser nærmest all næringsrik fisk de kommer over i løpet av sine utstrakte nordlige beitevandringer inkludert bunnfisk, dyphavsfisk og pelagisk fisk som sild og makrell.

Sverdet har en sentral rolle i jakten, men det er fortsatt ikke vitenskapelig dokumentert hvordan sverdfisken egentlig bruker sverdet for å fange fisk på en effektiv måte.

Varmekjære fisker som tunfisk og sverdfisk har vanligvis en kroppstemperatur som, i motsetning til de fleste fiskearter, er høyere enn omgivelsestemperaturen i sjøen. Når disse svømmer til kaldere farvann må de på samme måte som oss varmblodige mennesker være i bevegelse for å holde varmen. De har behov for å pumpe mye blod gjennom kroppen over kort tid, og spesielt til muskelcellene. Dette er nok en av årsakene til at sverdfisken har utviklet større hjerte enn de fleste andre fiskearter.

 

Fakta om sverdfisk

Latinsk navn: Xiphias gladius                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Familie: Sverdfiskfamilien; Xiphiidae
Maks størrelse: 5 meter og 450 kilo
Levetid:
Minimum 9 år
Leveområde:
Hovedsakelig tropiske og varme farvann. Sporadisk på våre kanter.
Hovedgyteområde: I varme tropiske og subtropiske områder
Gytetidspunkt: Gjennom hele året, men mest om vinteren og våren
Føde: Bunnfisk, dyphavsfisk og pelagisk fisk som sild og makrell
Særtrekk: Overkjeven, "sverdet", kan bli opptil en halv meter og utgjøre en tredjedel av kroppslengden