Hopp til hovedteksten
Sverdfisk
Foto: Oddgeir Alvheim
Utskriftsvennlig versjon

Sverdfisken svømmer oftere og oftere til Norge

Tallet på sverdfisk som besøker norskekysten har økt kraftig. Siden 1967 er det meldt om 28 sverdfisker, mer enn halvparten av observasjonene er gjort de siste 15 årene.

Rekordåret så langt er 2006 da det ble sett eller fanget fire sverdfisker her hos oss. 

Sverdfisken liker seg best i tropiske farvann. Forskerne vet ikke sikkert hvorfor stadig flere finner veien til våre kjølige breddegrader, men trolig er forklaringen en kombinasjon av mat og klima. Norske havområder er blitt varmere siden begynnelsen på 1980-tallet, og det har ført til stadig økende mengder sild, kolmule og makrell. Slike fiskearter vet vi er på sverdfiskens favorittmeny i andre farvann, og det gode mattilbudet har trolig lokket sverdfisken nordover. Når temperaturen i tillegg har blitt noe høyere, blir det lettere for den varmekjære arten å oppholde seg her, selv om temperaturen er langt lavere enn det den er vant med. 

Sverdfisken jakter vanligvis alene eller i mindre grupper, og spiser nærmest all fisk den kommer over. 
Allerede etter 3 år kan sverdfisken veie 30 kilo. Storparten av eksemplarene som er funnet hos oss har veid rundt 25 kilo; den tyngste var på nærmere 80 kilo og ca. 2,5 meter lang. Det forteller forskerne at det er ungdom mellom 2 og 5 år som legger ut på langtur. De aller største og sterkeste kan komme seg så langt nord som til Finmark. Den nordligste rekorden er fra 1998. Da ble det fanget sverdfisk på 71 oN, nordvest for Hammerfest.

 
Meld fra til oss om du skulle se eller fange en sverdfisk!  

 

Fakta om sverdfisk

Latinsk navn: Xiphias gladius                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Familie: Sverdfiskfamilien; Xiphiidae
Maks størrelse: 5 meter og 450 kilo
Levetid:
Minimum 9 år
Leveområde:
Hovedsakelig tropiske og varme farvann. Sporadisk på våre kanter.
Hovedgyteområde: I varme tropiske og subtropiske områder
Gytetidspunkt: Gjennom hele året, men mest om vinteren og våren
Føde: Bunnfisk, dyphavsfisk og pelagisk fisk som sild og makrell
Særtrekk: Overkjeven, "sverdet", kan bli opptil en halv meter og utgjøre en tredjedel av kroppslengden  

Kontaktpersoner

Svein Sundby
481 23 621
Leif Nøttestad
992 27 025