Hopp til hovedteksten
Stripet pelamide
Utskriftsvennlig versjon

Stripet pelamide

Stripet pelamide (Sarda sarda), også kalt Atlantic bonito på engelsk, er en makrell-liknende fisk i makrellfamilien (Scombridae). Den kan bli om lag  90 cm lang  og 10 kg.

Ryggen er mørkeblå med svarte linjer som brer seg framover på kroppen. Sidene er sølvaktige med skygger av grønt og lyseblått. Arten er utbredt over hele Nord-Atlanteren, Middelhavet og Svartehavet. Stripet pelamide gyter om våren i mai-juni; siden legger størja ut på næringsvandring i Middelhavet og Atlanterhavet. Makrell, tobis, sardin, ansjos og annen stimfisk i tillegg til blekksprut er viktigste føden.

Den dykker ikke dypere enn 200 m og befinner seg i temperaturer fra 12-27°C og saltholdigheter mellom 14 og 39. Stripet pelamide blir kjønnsmoden 2 år gammel. 

Stripet pelamide er en god og ettertraktet matfisk både som fersk og i hermetikkboks og har en god del økonomisk betydning i sine viktigste utbredelsesområder i Middelhavet og Svartehavet. 

Status og råd

ICCAT (International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas) sin vitenskapskomité SCRS har foreløpig ingen forvaltningsråd for små tunfiskarter som stripet pelamide (Sarda sarda). Men flere regionale og nasjonale reguleringer finnes. Kunnskapen om biologien og fiskeriene etter små tunfiskarter er veldig fragmentert i flere områder. Kvaliteten på kunnskapen er veldig forskjellig avhengig av hvilke arter tunfisk som omhandles. Det er fem av ti arter små tunfisk som utgjør 88 % av totalfangstene, og stripet pelamide er én av disse fem artene. Totalfangstene av stripet pelamide var om lag 15 000 tonn i 2010.

Fiskeri

Stripet pelamide blir hovedsakelig beskattet av kystfiskerier og ofte av tradisjonelle fiskerier. Arten er spesielt viktig i Middelhavet og Svartehavet, hvor flere typer fiskerier beskatter arten, inkludert tunfiskfeller, garn, ringnot, kroker og håndsnøre. Sportsfiske etter arten er også populært. Det har blitt fanget stripet pelamide, primært som bifangst i makrellfiskeriet, i norske farvann i 2010 og 2011. Størrelsen på disse var om lag 1,5 kg.
 

Fakta om stripet pelamide

Latinsk navn: Sarda sarda (Bloch 1793)
Gyteområde: Atlanterhavet, Middelhavet og Svartehavet fra mai til juli
Oppvekstområde: Middelhavet
Maks størrelse: 90 cm og 11 kg
Levetid: 5 år
Føde: Dyreplankton i starten, deretter mest stimfisk som makrell, tobis, sardin og ansjos i tillegg til blekksprut i voksen alder.
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

 

Kontaktpersoner

Leif Nøttestad
992 27 025