Hopp til hovedteksten
Rognkjeks
Utskriftsvennlig versjon

Utbredelse

Fakta om rognkjeks/-kall

Latinsk navn: Cyclopterus lumpus
Andre norske navn: Rognkjølse
Familie: Cyclopteridae (rognkjekser og ringbuker)
Maksimal størrelse: Opptil 63 cm og 5,5 kg
Levetid: Mer enn 7–8 år gammel, kanskje 15
Leveområde: Tarebeltet første leveår, deretter frittsvømmende i havet. Lever fra Biscaya til Island og det nordlige Barentshavet.
Gyteområde : Langs kystene av det østlige Atlanterhavet på grunt vann i hele utbredelsesområdet 
Gytetidspunkt: Om våren som gir grunnlag for de fiskerier som foregår
Fødevaner: I hovedsak plankton som finnes i åpne vannmasser

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde