Hopp til hovedteksten
Rødspette
Foto: Ingunn E. Bakketeig
Utskriftsvennlig versjon

Rødspette

Rødspette finnes i det østlige Atlanterhav fra Barenthavet i nord og sørover til Middelhavet og nordvestkysten av Afrika.

Rødspette er oppdelt i en rekke bestander, og bestanden i Nordsjøen er den klart største. Den finnes ned til ca. 200 meter. Rødspetten kan bli opptil 1 meter og 7 kilo, men i Nordsjøen er den sjelden over et halvt kilo og 40 cm.

Gytefeltene er i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen. De yngste individene er konsentrert i grunne kystfarvann, særlig i den østlige delen. Som vanlig hos flatfisk vokser hunnen mye raskere enn hannen og blir betydelig større. Kjønnsmodningen inntrer vanligvis ved 2–3-årsalder, og senere for hunner enn for hanner.

Voksen rødspette vandrer hvert år mellom gyteområder i den sentrale og sørlige del av Nordsjøen og beiteområder noe lenger nord. Det er påvist at i hvert fall deler av denne vandringen foregår pelagisk.

Larvedriften varierer med vær og vind, og fra det første leveåret fins larvene på grunne sanddyner (0-3 m), mens rødspetten seinere i livet vandrer dypere og migrerer lite. En stor del av den umodne rødspetten i Skagerrak stammer fra gytefeltene i Nordsjøen. Skagerrakbestanden viser større vandring enn den delen som lever i Nordsjøen, og også en del av den voksne bestanden vandrer østover mot nordre Kattegat.

Voksen fisk spiser børstemark, skjell, maneter, krepsdyr, pigghuder og små fisk.

 

Fakta om rødspette

Latinsk navn: Pleuronectes platessa
Familie: Flyndrefamilien (Pleuronectidae)
Andre navn: Flyndre
Maks størrelse: 70 cm og 3,5 kg
Levetid: Over 20 år
Leveområde: Nordsjøen og Skagerrak
Gyteområde: Sentrale og sørlige Nordsjøen
Gytetidspunkt: Januar–februar
Føde: Bunndyr
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

ICES vurderer bestanden til å vere i god forfatning og berekraftig hausta.


les mer