Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Genetiske undersøkelser

Ørreten er et av de mest genetisk mangfoldige ryggbensdyrene på jorden.

 Dette kan en vise ved populasjonsgenetiske undersøkelse, f.eks. nye DNA baserte metodar.

Arten har stor evne til å danne lokale bestander som utvikler arvelige særtrekk. Eksempel på dette er den finprikka ørreten på Hardangervidda, og marmorørreten i Otravassdraget. Det var forskere ved Havforskningsinstituttet med god støtte fra Direktoratet for naturforvalting, som tok initiativ til å undersøke og senare verne den utryddingstruede finprikka ørreten på Hardangervidda.

Undersøkingene som ble gjennomført på Matre havbruksstasjon, viste at den finprikka ørreten har et eget arveanlegg som blir nedarvet etter klassiske arvelover.

Fakta om ørret

Latinsk navn: Salmo trutta L.
Andre norske navn: sjøørret, fjellørret, aure, blenkje, kjøe
Familie: Laksefamilien
Maks storleik: Ca. 12-14 kg
Levetid: over 30 år, vanlig 5 år
Leveområde: Rennende vann, innsjøer, sjø
Hovedgyteområde: Rennende vann
Gytetidspunkt: oktober-november, noen steder senere
Føde: Insektlarver (ferskvann), brisling og sild (sjø)
Predatorar: Lyr, torsk
Særtrekk: Svært stor genetisk diversitet, svært stor variasjon i farge og pigmenteringsmønster (jf. finprikka ørret og marmorørret)