Hopp til hovedteksten
Utbredelse 2014
Utskriftsvennlig versjon

Utbredelse

Fakta om makrellstørje

Latinsk navn: Thunnus thynnus (Linneaeus 1758)
Familie: Scombridae (makrellfamilien)
Gyteområde: Østlig makrellstørje gyter i varme farvann (> 24°C) på spesifikke og avgrensede lokaliteter i Middelhavet rundt Balearene, Sicilia, Malta, Kypros, og libyske farvann.
Oppvekstområde: Middelhavet, kysten av Portugal og Biscaya
Maks størrelse: > 3 m og større enn 500 kg
Levetid: maksimalt >30 år men sjelden eldre enn om lag 20 år
Føde: Krepsdyr, småfisk og blekksprut som ung, deretter stimfisk som makrell, sild, ansjos, tobis og brisling som voksne.

Status, råd og fiskeri

Bestanden av makrellstørje viser nå gjentatte positive tegn til gjenoppbygging med redusert fiskedødelighet både for voksne og juvenile, i tillegg til antatt brukbar rekruttering fra 2003- og 2009-årsklassene. Det har vært betydelige forbedringer i datakvalitet og kvantitet i løpet av de siste få årene, inkludert omfattende bestandsberegninger av makrellstørje i 2017. Det er enighet om at det nå ikke er et overfiske av makrellstørjebestanden. 


les mer