Hopp til hovedteksten
Utbredelse 2014
Utskriftsvennlig versjon

Utbredelse

Fakta om makrellstørje

Latinsk navn: Thunnus thynnus (Linneaeus 1758)
Familie: Scombridae (makrellfamilien)
Gyteområde: Østlig makrellstørje gyter i varme farvann (> 24°C) på spesifikke og avgrensede lokaliteter i Middelhavet rundt Balearene, Sicilia, Malta, Kypros og libyske farvann.
Oppvekstområde: Middelhavet, kysten av Portugal og Biscaya
Maks størrelse: > 3 m og større enn 500 kg
Levetid: Maks >30 år, sjelden eldre enn ca. 20 år
Føde: Krepsdyr, småfisk og blekksprut som ung, deretter stimfisk som makrell, sild, ansjos, tobis og brisling.

Status, råd og fiskeri

Det ble fisket om lag 25 000 tonn makrellstørje i 2017.

Bestanden av makrellstørje viser nå gjentatte positive tegn til gjenoppbygging med redusert fiskedødelighet både for voksne og juvenile, i tillegg til antatt brukbar rekruttering fra 2003- og 2009-årsklassene. Det har vært betydelige forbedringer i datakvalitet og kvantitet i løpet av de siste få årene, inkludert omfattende bestandsberegninger av makrellstørje i 2017. Det er enighet om at det nå ikke er et overfiske av makrellstørjebestanden. 


les mer