Hopp til hovedteksten
Makrellstørje
Utskriftsvennlig versjon

Makrellstørje

Makrellstørje, også kalt størje og blåfinnet tunfisk, er en fisk i makrellfamilien (Scombridae). Det er den aller største tunfiskarten og en av de største beinfiskene på kloden. Den og er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet. Den kan bli mer enn 3 meter lang, veie godt over 500 kg og bli 30 år gammel. Makrellstørjen er den mest ikoniske fiskearten på den blå planeten vår. Den er også verdt sin vekt i gull eller diamanter på de internasjonale fiskemarkedene. "En makrellstørje - en Ferrari".

Makrellstørje er den aller største tunfiskarten og en av de største beinfiskene på kloden, og er utbredt over hele Nord-Atlanteren og Middelhavet. Størja kan svømme 70 km/t, krysse Atlanterhavet på 50 dager og dykke ned til 1000 meters dyp basert på elektroniske merker med dybdesensor.

Det er to bestandskomponenter av makrellstørje i det nordlige Atlanterhavet: Den vestlige makrellstørje gyter i området ved Mexico-gulfen. Den østlige makrellstørja gyter om våren i mai–juni, primært på tre gytelokaliteter i Middelhavet. Det er hovudsakelig den østlige makrellstørje som vandrer og beiter i norske farvann. Etter gyting legger den ut på næringsvandring i Middelhavet og primært i Atlanterhavet. De siste årene har det vandret stadig økende mengder med makrellstørje til norske farvann og beitet intensivt langs kysten og i Norskehavet. Sild, makrell og annen stimfisk er viktigste føden ved siden av blekksprut og krepsdyr. Østlig makrellstørje blir kjønnsmoden 4 år gammel og er da over 1 meter lang.

Framdelen av kroppen er dekt med et panser av sammenvokste skjell. Ryggen er blåsvart, sidene skinner likt perlemor og buken er kvit. Navnet størje (norrønt styrja) kan være ei avlydsform av stor, slik at navnet tyder stor makrell. Navnet tunfisk kommer via latin thunnus, og kan bety «fisk som styrter av sted».

Makrellstørjen er en veldig god og svært ettertraktet matfisk og har stor økonomisk betydning i sine viktigste utbredelsesområder. En enkelt makrellstørje kan omsettes for flere millioner kroner. Verdensrekorden ble satt i 2013 på Tsukiji fiskemarked i Tokyo for utrolige 10 mill. NOK. I januar 2018 ble det også omsatt makrellstørje for flere millioner kroner, men det er svært uvanlig å oppnå så høye priser for en enkelt makrellstørje.

Fakta om makrellstørje

Latinsk navn: Thunnus thynnus (Linneaeus 1758)
Familie: Scombridae (makrellfamilien)
Gyteområde: Østlig makrellstørje gyter i varme farvann (> 24°C) på spesifikke og avgrensede lokaliteter i Middelhavet rundt Balearene, Sicilia, Malta, Kypros og libyske farvann.
Oppvekstområde: Middelhavet, kysten av Portugal og Biscaya
Maks størrelse: > 3 m og større enn 500 kg
Levetid: Maks >30 år, sjelden eldre enn ca. 20 år
Føde: Krepsdyr, småfisk og blekksprut som ung, deretter stimfisk som makrell, sild, ansjos, tobis og brisling.

Status, råd og fiskeri

Det ble fisket om lag 25 000 tonn makrellstørje i 2017.

Bestanden av makrellstørje viser nå gjentatte positive tegn til gjenoppbygging med redusert fiskedødelighet både for voksne og juvenile, i tillegg til antatt brukbar rekruttering fra 2003- og 2009-årsklassene. Det har vært betydelige forbedringer i datakvalitet og kvantitet i løpet av de siste få årene, inkludert omfattende bestandsberegninger av makrellstørje i 2017. Det er enighet om at det nå ikke er et overfiske av makrellstørjebestanden. 


les mer

Utbredelse

Klikk for stort bilde