Hopp til hovedteksten
Lysing
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Lysing

Utbredelsen av lysing strekker seg fra Mauritania (Nord-Afrika) nordover til Island og østover til Nord-Norge, og inkluderer Middelhavet og Nordsjøen. Lysing er en bunnfisk som på dagtid oppholder seg på mellom 30 og 600 meters dybde, men kan også ha en døgnvandringsadferd og svømme opp i vannsøylen om natten for å beite.

Med sitt hvite og faste kjøtt er lysing en ettertraktet matfisk, spesielt i Europa, der Spania har den største markedsandelen foran Portugal, Frankrike og Italia.
Lysing er stort sett en predator på forskjellige pelagiske fiskearter (makrell, kolmule og ansjos) og mesopelagisk nekton (laksesild, lysprikkfisk, reker og krill). Analyser av mageinnhold har også påvist at lysing spiser lysing, men graden av kannibalisme er avhengig av område og størrelse. Genetiske analyser viser at lysing i Nordsjøen til en viss grad er forskjellig fra lysing i Bisayabukten, og at lysing langs Trøndelagskysten og i Kattegat er separate subpopulasjoner.

Mens lysing langs den spanske nordkysten og i Biscayabukten gyter hele året (hovedsakelig fra januar til juni), gyter lysing i norske farvann og i Nordsjøen med stor sannsynlighet mellom juli og oktober. De siste årene er det observert en kraftig økning i tettheten av lysing i nordlige Nordsjøen, spesielt om sommeren.  Dette skyldes en innstrømming av voksen og gyttende fisk fra dyper områder. Aldersbestemming av lysing er vanskelig på grunn av blant annet falske årssoner assosiert med forandringer i miljøet og utydelig otolittkjerne, og merkeforsøk med gjenfangster har påvist at lysing vokser mye raskere enn tidligere antatt.
 

Fakta om lysing

LysingMerluccius merluccius – Hake
Andre navn: Svartkjeft eller kolkjeft
Familie: Merlucciidae (lysingfamilien)
Maks størrelse: 140 cm
Levetid: 12 år
Gyteområde: Vest for England og Frankrike langs 200 m dybdekote, på sokkelen vest for Irland, i norske fjorder langs sør- og vestkysten og nordlige delen av Nordsjøen
Føde: Fisk, reke og krill

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Kontaktpersoner

Arved Staby
918 04 358