Hopp til hovedteksten
Lyr
Utskriftsvennlig versjon

Lyr

Utbredelsen av lyr strekker seg fra Portugals vestkyst nordover rundt De britiske øyer og østover til Nord-Norge og Nordsjøen / Skagerrak. Genetiske analyser antyder at det er lite genetisk variasjon mellom lyr fra forskjellige områder i det nordøstlige Atlanterhavet. 

Lyr anses som en bentopelagisk fisk som foretrekker kystnære habitater i 40-100 meters dybde med steinete havbunn. Den er en vanlig art i turist- og fritidsfisket.

Lyr er predator på forskjellige pelagiske fiskearter og mesopelagisk nekton (laksesild, reker og krill). I norske farvann og i Nordsjøen gyter lyr i perioden mars-april.

 

Fakta om Lyr

Latinske navn: Pollachius pollachius
Familie: Gadidae (torskefamilien)
Maks størrelse: 130 cm og 10 kg
Levetid: 13 år
Leveområde: Nordøst i Atlanterhavet, rundt De britiske øyer og langs norskekysten. Gyteområde: Nordsjøen, Skagerrak og langs norskekysten
Gytetidspunkt: Mars/april
Føde: Mesopelagisk fisk og krepsdyr
Særtrekk: Ligner sei, men har underbitt og en mørk sidelinje som buer nedover

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde