Hopp til hovedteksten
Lange
Utskriftsvennlig versjon

Lange

Lange finnes på hard bunn eller sandbunn med store steiner i varme, relativt dype områder på kontinentalsokkelen, på bankene og i fjordene fra Biscaya til Island, i Skagerrak og Kattegat og i det sørvestlige Barentshavet.

Arten kan også forekomme i Nordvest-Atlanteren fra Sør-Grønland til Newfoundland. Det er vanligst å finne lange på 300–400 meters dyp, men den kan påtreffes mellom 60 og 1000 meter. Ungfiskene er utbredt i relativt grunne, kystnære områder og på bankene, inkludert den nordlige delen av Nordsjøen. Lange blir kjønnsmoden i 5–7-årsalderen. I våre farvann foregår gytingen i april–juni, på 100–300 meters dyp. Den har trolig en alders- eller størrelsesavhengig utvandring til dypere områder og til gyteområdene i Nordsjøen, på Storegga, ved Færøyene, bankene vest av De britiske øyer og sørvest av Island.
 

Fakta om lange

Latinsk navn: Molva molva
Familie:
Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: 40 kg og 2 m
Levetid: Kan trolig bli 30 år
Leveområde: På kontinentalsokkelen, på bankene og i fjordene fra Biscaya til Island, i Skagerrak, Kattegat og det sørvestlige Barentshavet
Hovedgyteområde: I Nordsjøen, på Storegga, ved Færøyene, bankene vest av De britiske øyer og sørvest av Island
Føde: Fisk
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

Norge har i 2018 kvoter i EU-sonen, i færøysk sone og i islandsk sone. I norske områder er det ingen regulering av fisket etter lange og blålange for norske fartøyer, mens det for fartøyer fra andre land blir fastsatt kvoter årlig.


les mer

Kontaktpersoner

Kristin Helle
909 59 646