Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Biologi hos laks i oppdrett

Laksen starter livet sitt i ferskvann, der små plommesekkyngel klekker ut av eggene. I oppdrett bruker en normalt fra 8 til 18 måneder i ferskvann for å få fram en smolt på ca 100g, og som er klar til å gå i sjøvann.

Smolten settes vanligvis i store merder i sjøen på lokaliteter der det er god vanngjennomstrømning og ellers gunstige miljøforhold. I sjøen vokser laksen fra 100 g til slaktevekt på rundt 3-6 kg i løpet av 12 til 18 måneder, avhengig av bl.a. vanntemperatur og fôring.

For å opprettholde god vekst, helse og velferd er det viktig at miljøforholdene er optimale gjennom hele livssyklusen. Laksen trenger bl.a. friskt og oksygenrikt vann, og de ulike livsstadiene har ulike krav til bl.a. vanntemperatur, saltholdighet og lys. En ønsker også å få laksen opp i slakteklar størrelse før den blir kjønnsmoden, da modningen har en rekke negative konsekvenser for vekst, fôrutnyttelse, kvalitet, velferd og helse i matfiskanleggene.

Merket laks

Har du funnet en merket laks?
Klikk her les hva du må gjøre. Kanskje får du finnerlønn?

Se også

Mer informasjon om Havforskningsinstituttet sitt arbeid med:

Fôrutnyttelse

Oppdrettslaks utnytter fôret bedre enn andre dyr som blir brukt til kjøttproduksjon. 100 kg fôrblanding bestående av oljer, fiskemel, korn og soya, gir henholdsvis  65 kg laksefilet, 20 kg kyllingfilet og 13 kg svinefilet.

Kontaktpersoner

Tom Hansen
913 80 550