Hopp til hovedteksten
Hvitting
Utskriftsvennlig versjon

Hvitting

Hvittingens gyting varer i flere måneder. Sør i Nordsjøen begynner den alt i januar, og så sent som i september kan man finne egg og larver i nord.

Yngelen lever oppe i vannmassene noe lenger enn torsk og hyse. I denne perioden gjemmer den seg ofte under brennmaneter.

Hvittingen blir kjønnsmoden to år gammel, 25–30 cm lang. I fem–seks årsalderen er den vel 40 cm.

Hvittingen er en typisk fiskespiser, og er en av de viktigste rovfiskene i Nordsjøen. Hovednæringen er øyepål, tobis og sild, men den tar også en del yngel av torsk, hyse og hvitting. Hvittingen har sin utbredelse i Øst- Atlanteren fra Gibraltar til Island og det sørøstlige Barentshavet. Den finnes langs hele norskekysten, men er vanligst nord til Stad. Hvittingen er vanligvis en bunnfisk fra 10–200 meter, men beveger seg også opp i vannmassene.

Fakta om hvitting

Latinsk navn: Merlangius merlangus
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Andre navn: Blege, bleike
Maks størrelse: 55 cm og 1,5 kg
Levetid: 12 år
Leveområde: Nordsjøen
Gyteområde: Hele Nordsjøen
Gytetidspunkt: Januar–juli
Føde: Fisk

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Status, råd og fiskeri

ICES har ikke nok kunnskap til å vurdere gytebestand og effekt av fiske i forhold til føre-var-nivå. Gytebestanden og fiskedødeligheten har vært relativt stabile siden 2003. Gytebestanden er nær grensenivået. Rekrutteringen har vært lav siden 2003, men var over gjennomsnittet i 2015.


les mer