Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Genetiske studier

Brosme og lange finnes over et stort område. For å finne ut om det er én genetisk lik populasjon eller flere unike populasjoner, er det gjort undersøkelser med data fra en rekke kilder.

I undersøkelsene er det blant annet brukt undersøkelse av polymorfisme i mikrosatellitt DNA, oseanisk modellering og dybdedata. Arbeidet med brosme er ferdig og publisert.
Analysene for lange er publisert i ICES Journal of Marine Science (2015): Genetic analyses of ling (Molva molva) in the Northeast Atlantic reveal patterns relevant to stock assessments and management advice.

For brosme fant man at fordelingen av genetisk variasjon var uvanlig. Det ble ikke finnet noe konsekvent mønster med økende genetisk forskjell med økende geografisk avstand. I stedet ble det funnet genetisk forskjellige populasjoner ved Rockall og på Den midtatlantiske rygg. Den mest sannsynlige årsaken til dette er at strøm og dybde begrenser spredningen av voksne individer over dype barrierer, i kombinasjon med begrenset drift av larver. Dette begrenser flyten mellom populasjonene og kan skape den genetiske strukturen som er observert for disse artene.
 

Fakta om brosme

Latinsk namn: Brosme brosme
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks storleik: Om lag 15 kg og 1,1 m
Levetid: Kan truleg bli over 20 år
Leveområde: Frå Irland til Island, i Skagerrak og Kattegat, det vestlege Barentshavet og Nordvest-Atlanteren. På kontinentalsokkelen/-skråninga og i fjordane
Hovudgyteområde: Kysten av Sør- og Midt-Noreg, sør- og sørvest av Færøyane og Island
Gytetidspunkt: Gyter på 100–400 m djup i april–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, trollhummar og reker
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde

Kontaktpersoner

Kristin Helle
909 59 646