Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Genetiske studier

Brosme og lange finnes over et stort område. For å finne ut om det er én genetisk lik populasjon eller flere unike populasjoner, er det gjort undersøkelser med data fra en rekke kilder.

Her er det blant annet brukt undersøkelse av polymorfisme i mikrosatellitt DNA, oseanisk modellering og dybdedata. Arbeidet med brosme er ferdig og publisert.
Analysene for lange er publisert i ICES Journal of Marine Science (2015): Genetic analyses of ling (Molva molva) in the Northeast Atlantic reveal patterns relevant to stock assessments and management advice.

For brosme fant man at fordelingen av genetisk variasjon var uvanlig. Det ble ikke funnet noe konsekvent mønster med økende genetisk forskjell med økende geografisk avstand. I stedet ble det funnet genetisk forskjellige populasjoner ved Rockall og på Den midtatlantiske rygg. Den mest sannsynlige årsaken til dette er at strøm og dybde begrenser spredningen av voksne individer over dype barrierer, i kombinasjon med begrenset drift av larver. Dette begrenser flyten mellom populasjonene og kan skape den genetiske strukturen som er observert for disse artene.
 

Fakta om brosme

Latinsk navn: Brosme brosme
Familie: Torskefamilien (Gadidae)
Maks størrelse: Om lag 15 kg og 1,1 m
Levetid: Kan trolig bli over 20 år
Leveområde: Fra Irland til Island, i Skagerrak og Kattegat, det vestlige Barentshavet og Nordvest-Atlanteren. På kontinentalsokkelen/-skråningen og i fjordene
Hovedgyteområde: Kysten av Sør- og Midt-Norge, sør- og sørvest av Færøyene og Island
Gytetidspunkt: Gyter på 100–400 m dyp i april–juni
Føde: Fisk, men også sjøkreps, trollhummer og reker
 

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde