Hopp til hovedteksten
G.M. Dannevig
Utskriftsvennlig versjon

Forskning ved Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet gjennomfører en årlig kartlegging av utbredelse og mengde av årets gyngel av sild og brisling (0-gruppe) i fjordene på høsten.

Disse undersøkelsene startet i vestlandsfjordene i 1968 og er etter hvert blitt utvidet til å dekke fjordene fra svenskegrensen til Varangerfjorden. Formålet for brislingundersøkelsen er å gi prognoser for neste års fiske. Høstundersøkelsene har blitt fulgt opp med tilsvarende undersøkelser på våren-forsommeren for å sammenlikne utbredelse og forekomst. I perioder er det foretatt egg- og larveundersøkelser på kysten og i fjordene for å kartlegge gyteområder og rekruttering. Instituttet deltar aktivt i arbeidet med å forbedre aldersbestemmelse på brisling fra Nordsjøen/Skagerrak.
 

Fakta om brisling

Latinsk navn: Sprattus sprattus
Andre navn: Sprat (engelsk og fransk), sprotte (tysk), espadín (spansk), skarpsill (svensk)
Familie: Clupeidae
Maksimumsstørrelse: 19,5 cm og 54 g
Levetid: Sjelden mer enn 4–5 år
Leveområde: Fra Svartehavet til Finnmark; i kyst- og fjordområdene langs kysten fra svenskegrensen og nordover, men sjelden nord for Helgelandskysten. De viktigste områdene er Østersjøen, Skagerrak–Kattegat og Nordsjøen
Hovedgyteområde: Er ikke definert. I våre nærområder gyter brislingen pelagisk i Nordsjøen, Skagerrak–Kattegat og i fjordene
Gytetidspunkt: Lang gytesesong. Den viktigste perioden antas å være i mai–juni
Ernæring: Planktonspiser med små krepsdyr (hoppekreps) som viktigste føde. Den er selv en viktig matfisk for fisk og sjøfugl.

Utbredelseskart

Klikk for stort bilde