Hopp til hovedteksten
Akkar
Foto: Jan de Lange
Utskriftsvennlig versjon

Akkar

Fra juni og utover finnes akkar, dominert av umodne individer, langs norskekysten og kan påtreffes til desember. Vandringen er høyst variabel, og i perioden 1989-2002 ble det kun funnet akkar et par ganger og i små mengder.

Den største akkaren som er fanget i norske farvann hadde en kappelengde på 59 cm og veide 5,3 kg. Akkaren kan bli i overkant av ett år gammel, og den har en hurtig vekst på om lag 1,8 mm per dag. Akkaren lever i store flokker og beiter på mesopelagiske fiskearter i tillegg til krill, reker og andre arter av blekksprut. Spermhval, grindehval, nebbhval i tillegg til grønlandssel og havert er kjente predatorer på akkar.

Tradisjonelt har akkar blitt brukt som agn eller dyrefor, men i senere år har en økende andel gått til konsum. Statistikk på akkarfiskeriet i Norge eksisterer fra 1949. I perioden fram til 1985 ble det fanget opp til 18 000 tonn akkar per år, mens det nå er et veldig begrenset fiskeri.

Fakta om akkar

Latinsk navn: Todarodes sagittatus (Lamarck, 1798)
Norsk navn: Akkar
Engelsk navn: European flying squid
Utbredelse: Østlig Atlanterhav fra om lag 40°W og fra 13°S og nordover til arktiske havområder, inkludert Middelhavet. Den er karakterisert som en atlantisk temperert art, og finnes både langs kysten og i åpne vannmasser, fra overflaten og ned til om lag 4000 m dyp.
Størrelse: 20-60 cm (kappelengde) hos voksne individer. Største individ fanget i Norge var 59 cm og veide 5,3 kg.
Levealder: I overkant av 1 år.
Gyting: Kjønnsmoden ved ca. 20 cm kappelengde. Gyter hele året.