Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Om biologisk lyd

Biologisk lyd var et samarbeidsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd.

Kan fiskens språk brukes til å påvirke dens atferd?

I prosjektet ”Biologisk lyd brukt til selektivt fiske” har vi forsøkt å finne ut om det er mulig å utnytte fiskens språk til å påvirke fiskens atferd, for eksempel å lokke til seg eller skremme vekk fisk.

Fisk, hval og andre marine arter kommuniserer ved hjelp av lyd

De oppfatter og reagerer på lyd og produserer lyd i sosiale sammenhenger, for eksempel når de utsettes for predatorer eller andre skremmende stimuli, under forspill og gyting, under beiting og i territorial og aggressiv atferd. Lydsekvensene som produseres, er svært artsspesifikke, og det er vist at fisk skjelner og reagerer på lyd fra sin egen art.

I dagens fangstteknologi  søker en å utvikle redskaper som er arts- og størrelsesselektive, som er effektive når det gjelder å fange ønsket art og størrelse, og som i tillegg har liten negativ innvirkning på miljøet. I dette prosjektet ønsket vi å utnytte de lydstimuli som fisk og hval produserer, til å utvikle mer selektive redskaper og egnet fangstteknologi.