Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Lydeksempler

Torsk (Gadus morhua)

Type lyd

To grynt

Lang brummelyd

Flere grynt

Tre grynt
Lang flott bop-serie

To grynt og et bop

Atferdssammenheng

Usikkert

Under gyting


Usikkert

Aggresjon

Revirhevding?


Usikkert

Tid

mai -99

mars -01


juni -00

sept. -00

sept. -00


sept. -00

Sted

Austevoll

Austevoll


Austevoll

Balsfjord

Balsfjord


Balsfjord

Hyse (Melanogrammus aeglefinus)

Type lyd

Bankelyder

Bankelyder

Bankelyder


Bankelyder

Atferdssammenheng

Næringskonkurranse

Aggresiv atferd

Patruljering rundt agn

Aggresjon mellom to hyser

Tid

april -99

mai -01

mai -01


mai -01

Sted

Lofoten

Ona

Ona


Ona


Sei (Pollachius virens)

Type lyd

Flere grynt

To grynt

Atferdssammenheng

Aggresjon og frykt

Aggresjon

Tid

sept. -00


sept. -00

Sted

Balsfjord


Balsfjord

Brosme (Brosme brosme)

Type lyd

Knurring


Lang knurring

Atferdssammenheng

Aggressiv atferd

Aggressiv atferd


Tid

april-99


mai-01

Sted

Lofoten


Ona