Hopp til hovedteksten
1hydrofon.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Lydopptak med og uten kabel

Under arbeidet med å ta opp lyd fra fisk har vi benyttet to hovedmetoder:

1. Den første baserer seg på at en hydrofon er utplassert i sjøen med direkte kabelforbindelse til basestasjon eller fartøy. Avhengig av forsøkets art har vi så eventuelt montert hydrofonen på en rigg sammen med et undervannskamera for å kunne observere fisken vi lytter til. Lyden blir så tatt opp på digital båndopptaker for analyse.

2. I det andre oppsettet har vi brukt en tilsvarende kamerarigg som har kabelforbindelse til en kommunikasjonsenhet som flyter på overflaten. Denne overfører så video- og lydsignaler trådløst til basestasjonen. Dette systemet er etter hvert blitt utviklet videre slik vi nå kan lagre lydopptak på disk tilkoblet en instrument-PC plassert i undervannsenheten. Vi kan da fjernstyre lydopptak, signalforsterker og kamera via radioforbindelsen. Dette gir den store fordel at vi i mindre grad påvirker fisken med vår tilstedeværelse siden vi kan ligge en godt stykke vekk fra hydrofonen.

1hydrofon2.jpg
2nexus.jpg
3mikrofonforsterker.jpg
4pod_innhold.jpg
Undervannsenheten er fullpakket med elektronikk i tillegg til batterier for drift av alt utstyret. En kompakt ettkorts PC gjør at vi kan styre signalforsterkeren, som er nevnt ovenfor, og lagre lydopptak lokalt på harddisk. Kamera og lys kan slås av og på i tillegg til at kamera kan dreies både horisontalt og vertikalt.
5uvopptak2.jpg
6sitkamera.jpg
For å kunne følge med på hvilke fisker vi lytter til samt observere deres atferd, har vi brukt svært lysfølsomme lavlyskamera. Dette gjør det mulig å observere under vann uten kunstig lys under forhold med lite naturlig lys. Dette reduserer faren for at selve forsøket påvirker fiskens atferd.
7tonne_150px.jpg
Når vi har bruker den fjernkontrollerte undervannsenheten føres lyd- og videosignaler via kabel til en overflatebøye sammen med en serielinje for nettverksforbindelse. To radioforbindelser sørger for å sende disse signalene til basestasjon eller fartøy. Video og lyd kan sendes trådløst opp til et par kilometer mens den serielle nettverksforbindelse for fjernkontroll av undervannsenheten rekker opp til ti ganger så langt. Denne måten å gjennomføre forsøkene på er igjen med på å redusere påvirkning av fiskens atferd på grunn av vår tilstedeværelse.
8instrumentrom_150px.jpg
Enten lydsignalene kommer via kabel eller trådløst til instrumentrommet kan lyden bli tatt opp på digitalbånd for senere analyse (eventuelt i tillegg til lagring på harddisk i undervannsenheten). Her kan også videokamera overvåkes og undervannsenheten fjernstyres når vi bruker den.
9fjernkontroll.jpg
Eksempel på et forsøksoppsett: Den fjernstyrte undervannsenheten har kabelforbindelse til overflatebøyen som igjen har radioforbindelse med fartøyet.