Hopp til hovedteksten
brosme_ms2002__007.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Analyseverktøy

Fiskelydene som er spilt inn i prosjektperioden er lagret i digitalt format, og senere analysert ved hjelp av analyseprogrammet Avisoft-SASLab Pro. Her kan man analysere faktorer som temporal-struktur (tidsforløp), frekvensspekter og energiinnhold.

analyse1_150px.jpg

Bildet viser knurringen fra en brosme slik det visualiseres når man bruker analyseverktøyet Avisoft-SASLab. Den øverste delen av vinduet viser tidsforløpet (trykkforandring over tid) og den nederste spektrogrammet (frekvensfordeling over tid) av lyden.

Videre analyser av den samme lyden fra brosme viser et spektrogram med finere frekvensoppløsning. Man ser tydelig flere "bånd" (harmoniske svingninger) som er ganske karakteristisk for fiskelyder.

Dersom man ser på frekvensfordelingen i brosmelyden ovenfor, ser vi flere topper. Den laveste toppen ligger på 35 Hz, neste på 70 Hz (2 x 35 Hz), neste på 105 Hz (3 x 35 Hz) osv. Dette er hva vi kaller harmoniske svingninger, - multiplum av en grunnfrekvens.

analysator_150px.jpg
I tillegg til analyseprogrammet Avisoft-SASLab Pro har det vært brukt en avansert lydanalysator fra Brüel & Kjær for å analysere lydsignaler. Denne er hovedsakelig brukt i felten til kalibrering og analyse av støy- og signalforhold.