Hopp til hovedteksten
bop-torsk.gif
Utskriftsvennlig versjon

Fiskelyd

Fisken lager lyd

Mekanisk:
- harde klikk eller rasp lages f.eks. ved at finnestråler gnis mot hverandre

Hydrodynamisk:
- med bevegelser i vannet

Med svømmeblæren:
- spesielle muskler (trommemuskel) setter svømmeblæren i svingninger
- musklene kontraherer raskt og synkront
- hver sammentrekning lager en "puls"
- gjentatte sammentrekninger kan gi opphav til lengre "rop"

Hvorfor lager fisk lyd?

Fiskelyder produseres hovedsakelig i sosiale sammenhenger:

  • som respons overfor predatorer eller skadelige påvirkning
  • under aggressive atferder
  • under revirhevding
  • under reproduktiv atferd
  • i forbindelse med stimatferd

Hva karakteriserer fiskelyd?

  • Lavfrekvent (oftest 50 - 500 Hz)
  • Består av "grunnpuls" gjentatt i ulike mønstre og hastigheter
  • Artsspesifikke lydpulsmønstre I gytetida er hannen mer aktiv enn hunnen i å produsere lyd

Torsk (Gadus morhua)

Torsken lager flere ulike lydtyper: "grynt", "bop" og lange serier av "bop".

grynt-torsk2.gif


Grynt
bop-torsk2.gif
 Bop
seriebop-torsk2.gif


Serie med bop

Hyse (Melanogrammus aeglefinus)

Hysen lager korte "dunk" som gjentas med varierende antall og hyppighet:

dunk-hyse.gif


Dunk

Brosme (Brosme brosme)

Brosmen lager lange serier med korte pulser som nesten høres ut som knurring:

knurring-brosme.gif


Knurring