Hopp til hovedteksten
snorkelmerd
Foto: Lars Stien, Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Ny teknologi - akvakultur

Havforskningsinstituttet forsker på nye løsninger for å sikre dyrevelferd og en mer bærekraftig næring. 
Lakseluslarvene svømmer mot overflaten for å øke sjansen til å treffe på laks eller ørret. Hvis oppdrettslaks står dypt i merdene vil sannsynligheten for at de blir infisert av lakselus derfor bli mindre.
 
Nedsenkede merder (også kalt undervannsmerder) er standardmerder der man har sydd inn et nottak for å holde laksen under et gitt dyp. Men laks trenger luft for å fylle svømmeblæren. Uten tilgang til overflate mister de likevekten i dypet, og over tid kan dette få alvorlige konsekvenser for laksens velferd. Eksperimenter ved Forskningsstasjonen Matre har vist at laks klarer å fylle svømmeblæren hvis det er en kuppel med en lomme luft i midten av taket.

Snorkelmerder er standardmerder med et nottak sydd inn for å holde laksen i dypet, men istedenfor en luftlomme, har laksen tilgang til overflaten via en «snorkel», en lusetett presenningstube fra taket til overflaten. Eksperimenter ved Forskningsstasjonen Austevoll har vist at jo dypere snorkeltaket er, jo mindre lus fester seg på laksen.