Hopp til hovedteksten
laks i oppdrett
Utskriftsvennlig versjon

Steril oppdrettsfisk

Rømt oppdrettsfisk kan påvirke de ville bestandene på mange måter. Den største bekymringen ligger i muligheten for at den skal gyte sammen med villfisk, og permanent endre den genetiske sammensetningen i de ville fiskbestandene.

En løsning på dette problemet kan være bruk av steril oppdrettsfisk. Forskere ved Havforskningsinstituttet har arbeidet med denne problemstillingen i flere år, og har gjort forsøk med steril oppdrettslaks.

Den eneste metoden som er akseptert og kan brukes kommersielt for å gjøre oppdrettlaks steril, er såkalt triploidisering. For å produsere slik fisk utsettes lakseeggene for høyt trykk rett etter befruktning. Trykket gjør at en del av morfiskens arvemateriale, som normalt skilles ut, forblir i egget. Forsøkene viser at metoden gjør fisken steril og veksten er omtrent lik ubehandlet fisk. Triploid fisk er ikke genmodifisert. Triploider forekommer også naturlig blant laksefisk, men er naturlig nok sjeldne. Ulempen er at den triploide fisken utvikler mer deformasjon enn den vanlige, diploide fisken, og at den tåler høy vanntemperatur og lavt oksygennivå dårligere enn en diploid laks.

Fakta om steril oppdrettsfisk

  • Hindrer at rømt oppdrettsfisk sprer genene sine til villfisk.
  • Laks og torsk kan gjøres steril v.h.a. triploidisering, d.v.s. at fiskeeggene utsettes for trykk som gjør at de beholder en ekstra del av arvematerialet fra morfisken, noe som igjen medfører at den blir steril.
  • Triploid fisk er ikke genmodifisert. Triploider forekommer også naturlig blant laksefisk, men er naturlig nok sjeldne.

Kan steril laks være løsningen?

Dersom lakserogn utsettes for høyt trykk på rett tidspunkt, blir fisken steril. Slik fisk har et ekstra sett arvemateriale og kalles triploid, og kan være en mulig løsning på problemet med genetisk ”forurensning” fra oppdrettslaks. I denne artikkelen tar vi opp aktuelle utfordringer med å bruke slik fisk i oppdrett.


les mer

Fordeler og ulemper med steril laks

Lakseegg som blir utsatt for trykk utvikler seg til steril laks. Rømt oppdrettslaks kan påvirke de ville bestandene på mange måter, men den største bekymringen ligger i muligheten for at den skal gyte sammen med villaks, og permanent endre den genetiske sammensetningen i laksestammene.


les mer

Er steril triploid torsk redninga for torskeoppdrett?

Oppdrett av torsk har dei siste åra møtt kraftig motvind på grunn av dårleg lønsemd og til dels dårleg omdøme grunna mykje røming. Samtidig har den biologiske føresetnaden for å lukkast med torskeoppdrett blitt betre år for år, og marknadsutsiktene er bra om ein greier å halde produksjonskostnadene nede.


les meir